Dyplomacja

Od dziś Polska przez dwa lata będzie w RB ONZ

Twitter
1 stycznia 2018 roku rozpoczęła się dwuletnia kadencja Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Na Radzie Bezpieczeństwa ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie.

W skład RB ONZ wchodzi pięciu członków stałych, dysponujących prawem weta (Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i USA) oraz dziesięciu członków niestałych. Rada podejmuje decyzje większością co najmniej 9 głosów - przy czym stali członkowie mogą zablokować każdą decyzję zgłaszając weto.

Po zakończeniu Zimnej Wojny zaczęto dyskutować o reformie RB ONZ (obecny skład członków stałych to pokłosie rozstrzygnięć II wojny światowej i ówczesnego układu sił) i powołania kolejnych członków stałych (np. Niemiec, Japonii, Indii czy Brazylii). Jak dotąd jednak nie podjęto żadnych kroków w tym kierunku.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL