fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

Udostępnianie informacji z rejestru PESEL oraz z rejestru mieszkańców

Listonosz
Fotorzepa / Radek Pasterski
Zamiar wytoczenia postępowania cywilnego nie stwarza interesu prawnego.

Od wejścia w życie ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności na gminy spadł obowiązek udostępniania informacji z rejestru PESEL oraz z rejestru mieszkańców. Sama ustawa była wielokrotnie zmieniana. I o ile poprzednio warunkiem uzyskania danych z obu wspomnianych rejestrów było jedynie uwiarygodnienie interesu faktycznego, o tyle obecnie trzeba wykazać interes prawny. Ma to zapobiegać udostępnianiu danych przypadkowym osobom. Wciąż jednak trafiają do sądów administracyjnych spory o interpretację obu tych pojęć.

Jedną z takich spraw zainicjował wniosek do prezydenta miasta o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL, dotyczących zameldowania. Wniosek złożył Jan Z. (dane zmienione), właściciel mieszkania, poszukujący lokatora, który naruszył warunki umowy najmu. Złożony do sądu pozew o zapłatę został zwrócony nadawcy, ponieważ podany adres pozwanego był błędny. Sąd wezwał powoda do podania aktualnego adresu dłużnika, a ten wystąpił do prezydenta miasta.

Czytaj także:

Powołując się na brak interesu prawnego wnioskodawcy, prezydent miasta odmówił udostępnienia danych. Również zdaniem wojewody lubuskiego, który utrzymał w mocy tę decyzję, Jan Z. nie przedstawił dowodów, świadczących o istnieniu interesu prawnego w uzyskaniu żądanych danych. Sam zamiar zainicjowania postępowania sądowego nie jest interesem prawnym.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Jan Z. wysunął argument, że interes prawny w uzyskaniu aktualnego adresu lokatora wynika z prawa do sądu oraz z ochrony swojego prawa własności. Bez uzyskania adresu pozwanego nie może wnieść przeciwko niemu pozwu o zapłatę.

Sam zamiar wytoczenia powództwa osobie, której dotyczą żądane dane, nie stwarza interesu prawnego – orzekł WSA, oddalając skargę. Wnioskodawca legitymuje się wyłącznie interesem faktycznym. Prezydent miasta oraz wojewoda trafnie ocenili, że osoba, która zamierza wytoczyć powództwo cywilne innej osobie, ma jedynie interes faktyczny. Interes prawny musi istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie.

Wyrok jest nieprawomocny, aczkolwiek już obecnie stwarza swoiste zapętlenie. Sąd żąda adresu dłużnika, a powód nie może go uzyskać, bo nie udowodnił swojego interesu prawnego. Czy zatem ustawa o ewidencji ludności nie powinna być po raz kolejny zmieniona?

Sygnatura akt: II SA/Go 365/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA