fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane gospodarcze

Szefowie finansów liczą na lepszą koniunkturę

Bloomberg
Ponad połowa dyrektorów finansowych wierzy w pozytywne perspektywy ekonomiczne swoich firm w najbliższych 12 miesiącach co przekłada się na większe skłonności do inwestycji. Także na nowych rynkach.

Optymistów wśród szefów finansów jest teraz nawet więcej niż przed rokiem- wynika z badania firm Grant Thornton i Euler Hermes, które objęło 150 dyrektorów finansów (CFO) z całej Polski.

W ankietach przeprowadzonych wśród uczestników kongresów „Dyrektor Finansowy Roku", aż 55 proc. CFO dobrze oceniło perspektywy ekonomiczne swoich firm. To nawet więcej niż rok wcześniej, gdy odsetek optymistów sięgał 52 proc.

Jednocześnie nieco spadła grupa pesymistów- do 5 proc.(z 6 proc. przed rokiem). Jak wynika z raportu, dobre nastroje CFO są związane m.in. z oczekiwaniem wzrostu popytu na produkty i usługi ich firm - w kolejnych 12 miesiącach spodziewa się tego aż 61 proc. dyrektorów finansowych (Spadku obawia się tutaj jedynie 7 proc.).Ponad połowa polskich CFO liczy zaś na wzrost sprzedaży za granicą.

Dobrym nastrojom sprzyja brak poczucia zagrożenia ze strony zagranicznej konkurencji, co mogło być skutkiem rosyjskiego embarga. Jednak nie było - tylko 16 proc, firm ocenia, że w wyniku embarga konkurencja na krajowym rynku wzrosła.

- Wyniki badania dobrze wróżą rozwojowi polskiej gospodarki w najbliższych miesiącach. Dyrektorzy finansowi zwykle najlepiej w swoich firmach wyczuwają trendy panujące na rynku i potrafią przewidywać przyszłą koniunkturę gospodarczą- zaznacza Jan Letkiewicz, partner zarządzający w Grant Thornton.

Jak wynika z raportu, pozytywne nastroje przekładają się także na plany przedsiębiorstw- szefowie finansów mają teraz więcej chęci do podejmowania ryzyka związanego z inwestycjami. Ankietowani CFO jeszcze częściej niż w 2014 r., twierdzą, że będą zwiększać nakłady inwestycyjne – trzy czwarte szefów finansów chce zwiększyć wydatki związane z wchodzeniem na nowe rynki zbytu, a 70 proc. planuje kupno nowych maszyn i urządzeń. Za tym pójdą też nowe miejsca pracy- 37 proc. szefów finansów wskazuje, że ich firmy w najbliższych 12 miesiącach będą zatrudniać nowych ludzi. O planach zwolnień wspomina 13 proc., czyli nawet mniej niż przed rokiem (15 proc.).

Większość CFO przewiduje także wzrost wynagrodzeń w swoich firmach, choć najczęściej (48 proc.) w tempie zbliżonym do wskaźnika inflacji. Ponad jedna piąta szefów (26 proc.) przewiduje natomiast, że płace w najbliższych 12 miesiącach będą w ich firmie niż rosły szybciej niż dynamika cen konsumpcyjnych.

Jak podkreśla Rafał Hiszpański, prezes TU Euler Hermes, w kolejnym roku niezłej koniunktury osoby kierujące finansami polskich przedsiębiorstw w większym stopniu niż przed rokiem zwracają uwagę na długofalowe aspekty wyzwań, przed jakimi stoją ich przedsiębiorstwa. Świadczy o tym większy nacisk na inwestycje, a także szukanie większej optymalizacji prowadzonej działalności.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA