Biznes

Rozwój szybkiego internetu pomoże w transformacji polskiego przemysłu

123RF
Cyfrowa infrastruktura będzie miała zasadniczy wpływ na realizację priorytetowych celów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało powołanie krajowej platformy, która będzie integrować i koordynować działania na rzecz wprowadzania w polskiej gospodarce zasad przemysłu 4.0. Według wiceministra Witolda Słowika Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma wspierać przemysłową transformację i pomagać w rozwiązywaniu związanych z nią problemów.

– Czy tego chcemy czy nie, przemysł 4.0 staje się powoli faktem. Rozwojowi technologii będzie towarzyszył m.in. wzrastający poziom robotyzacji produkcji i cyfryzacji – powiedział Słowik podczas wtorkowej debaty poświęconej cyfryzacji, zorganizowanej w Ministerstwie Rozwoju.

Ocenia się, że cyfryzacja stymuluje rozwój społeczno-gospodarczy i jest głównym motorem innowacji oraz zmian w większości sektorów gospodarki, m.in. przemyśle, energetyce, administracji publicznej czy edukacji. Według resortu rozwoju cyfryzacja może dać polskiej gospodarce przewagę konkurencyjną, a także stworzyć nowy model rozwoju gospodarczego.

Jednak opierająca się na nowoczesnych sieciach telekomunikacyjnych czwarta rewolucja przemysłowa nie powiedzie się bez rozwoju infrastruktury. Według Andrzeja Arendarskiego, przewodniczącego Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej, szerokopasmowy internet stał się równie strategicznym elementem gospodarki jak sieci energetyczne. Szybkie łącza cyfrowe są podstawą ekspansji takich dziedzin, jak telemedycyna, ochrona danych osobowych, edukacja cyfrowa, przemysł lotniczy, systemy wojskowe i transportowe.

Jak kilka dni wcześniej stwierdził wicepremier Mateusz Morawiecki, szybki internet to jeden z infrastrukturalnych filarów programu rozwoju gospodarczego. – Dziś jest nie mniej istotny niż autostrada A4 – podkreślił.

Potrzebne są jednak inwestycje. Zdaniem Jeana-François Fallachera, prezesa Orange Polska, łącza optyczne oraz współpraca przy budowaniu sieci nowej generacji mogą się okazać istotnymi impulsami rozwoju wielu branż. Plany Orange zakładają ponadto objęcie zasięgiem światłowodu do końca przyszłego roku co czwartego polskiego gospodarstwa domowego.

Operator zamierza również doprowadzić szybkie łącza do jednej piątej szkół. Obecnie tylko 15 proc. z nich (ok. 5 tys.) ma dostęp do szybkich łącz o przepustowości 100 megabitów.

Inwestycje Orange mają pozwolić na podwojenie tej liczby w ciągu trzech lat. W program inwestycyjny budowy szerokopasmowych sieci zaangażowane są również takie firmy, jak Netia i Inea w Wielkopolsce, a operatorem specjalnej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będzie państwowy NASK.

Likwidację białych plam w dostępie do szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na terenach wiejskich, ma wspierać program „Polska cyfrowa", w którym niedawno zakończył się drugi nabór wniosków na dofinansowanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Wartość dofinansowania wyniesie ponad 2 mld zł.

Pod koniec tego roku lub na początku przyszłego ma być rozpisany trzeci nabór wniosków.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL