fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpieczeństwo

Koronawirus - nowe restrykcje: co ze spacerami, zakupami i pracą

AFP
W środę weszły w życie nowe ograniczenia, wprowadzone przez rząd, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r. jest historycznym aktem z punktu widzenia polskiej legislacji, ponieważ po raz pierwszy od momentu transformacji ustrojowej wprowadzono w Polsce zakaz przemieszczenia się po terytorium kraju i ustanowiono od niego nieliczne wyjątki, a także wprowadzono generalny zakaz zgromadzeń nie tylko tych wskazanych w ustawie Prawo o zgromadzeniach – podkreśla dr Mateusz Dróżdż z Uczelni Łazarskiego.

Czytaj także:

Ekspert zwraca uwagę, że rozporządzenie wprowadza generalny zakaz zgromadzeń, imprez, spotkań i zebrań z nielicznymi wyjątkami a także rozszerza krąg osób, które muszą poddać się kwarantannie. – W tym aspekcie nijako Minister Zdrowia „ucina" możliwości, z których często niestety korzystały niektóre osoby, aby obejść pewne zakazy – wyjaśnia mec. Mateusz Dróżdż. – Należy pamiętać, że rozporządzenie z 24 marca zmienia to z 20 marca, które dotyczy ogłoszenia epidemii i przepisy te muszą być czytane łącznie – dodaje.

Poprosiliśmy eksperta, aby odpowiedział na pytania dotyczące nowych restrykcji, które nurtują wielu Polaków:

Czy mogę wyjść na spacer, pójść biegać?

dr Mateusz Dróżdż: Jeżeli taki spacer uznać za zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego to tak. Ja osobiście uważam, że przepis, przy użyciu wykładni celowościowej, czyli takiej po co ten przepis wprowadzono, wskazuje że powinno się zostać w domu a tylko w wyjątkowych przypadkach, jak w celu uzyskania opieki zdrowotnej można opuścić miejsce zamieszkania.

Czy zakaz przemieszczania się dotyczy wyjścia do pracy?

Minister Zdrowia wskazał, że zakaz przemieszczania nie dotyczy czynności zawodowych lub zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Czy zakaz przemieszczania dotyczy zakupów?

Nie. Zakupy towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, rolniczą, czy także związanych z zaspokajaniem niezbędnych potrzeba związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego jest dopuszczony. Sklepy, jakie mogą być otwarte o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 określono w rozporządzeniu z 20 marca 2020 r. Są nimi np. sklepy spożywcze, ale także już sklepy z artykułami budowlanymi lub remontowymi.

Czy podczas przemieszczania się np. w drodze do pracy mogę iść obok członków rodziny?

Generalnie jednocześnie pieszo można poruszać się maksymalnie w dwie osoby w odległości 1.5 m od siebie. Ograniczenie to nie dotyczy jednak osób najbliższych w rozumieniu 115 § 11 Kodeksu karnego, czyli też członków rodziny.

Czy mogę przemieszczać się do kościoła?

Tak. Rozporządzenie dopuszcza taki wyjątek, ale należy pamiętać, że do 11 kwietnia w kulcie religijnym może uczestniczyć 5 osób, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu. 50 osób będzie mogło uczestniczyć w kulcie religijnym ponownie od 12 kwietnia 2020 r.

Czy wesela powinny być odwołane?

Wesela generalnie nie były zakazane, ale po wejściu w życie rozporządzenia z 24.3.2020 r., które zakazuje imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju z wyjątkiem spotkań, gdzie biorą udział osoby najbliższe w rozumieniu 115 par. 11 Kodeksu karnego, to tylko małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu mogą w nim uczestniczyć a wesele musi przyjąć formę spotkania a nie imprezy. Podczas ślubu liczba osób mogących brać udział w kościele wynosi tylko 5 osób. W związku z czym de facto nie ma możliwości jego przeprowadzenia (pomijając kwestię praktycznych problemów związanych z działalnością domów weselnych, bo zakazana jest działalność związana z konsumpcją i podawaniem napojów).

Czy powrót z zagranicy wymaga obowiązkowej kwarantanny?

Jest to jedna z najistotniejszych zmian. Od 27 marca 2020 r. kwarantanną będą objęte także osoby, które w Rzeczpospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tych państwach. Tym samym obowiązku kwarantanny nie będą musieli przechodzić tylko kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach transportu drogowego lub międzynarodowego, załoga statku morskiego lub powietrznego, czy też żołnierze, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, jeżeli wykonują oni zadania służbowe.

Czy dopuszczalne jest przemieszczanie się, aby pomóc osobom starszym w celu wykonania zakupom, czy inny wolontariat związany z koronawirusem?

Tak. Zakaz ten nie obejmuje osób, które wykonują ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym ramach wolontariatu.

Czy mogę się przemieszczać środkami publicznego transportu zbiorowego?

Tak, ale środkiem tym można przewozić tylko, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż połowa miejsc siedzących.

Czy zakłady pracy mogą w dalszym ciągu prowadzić swoją działalność?

Tak, ale należy pamiętać o ograniczeniach określonych działalności ustanowionej w rozporządzeniu z 20 marca 2020 r., które dotyczą np. działalności związanej z restauracjami, klubami sportowymi, kinami, klubami fitness, czy nawet bibliotek, określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 oraz 2 tego rozporządzenia

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA