fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Idea Bank poprawia wyniki

Wprawdzie zaraportowany przez Idea Bank w I kwartale zysk netto był nieco niższy niż rok temu, ale po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych wyraźnie się poprawił.

Grupa Idea Bank w I kwartale 2017 roku wypracowała 51,2 mln zł zysku netto, co oznacza spadek 16,2 proc. rdr. Zysk z działalności kontynuowanej skorygowany o składkę na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji sięgnął 60,2 mln zł, co oznacza wzrost o 111 proc. rok do roku. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 185,2 mln zł, czyli wzrósł 42,3 proc. rdr i 1,3 proc. kdk, a wynik z tytułu prowizji wyniósł 103,7 mln zł, rosnąc 21,4 proc. rdr. i 16,4 proc. kdk.

Miniony kwartał był niezwykle udany pod względem sprzedaży produktów kredytowych oraz leasingowych, która wyniosła 2,4 mld zł rosnąc o prawie jedną trzecią rok do roku zł i powodując dalszy wzrost sumy bilansowej grupy (22,3 mld zł). Historycznie najwyższy poziom udało się osiągnąć m.in. dzięki silnemu wzrostowi sprzedaży leasingu, która zwiększyła się o 40 proc. r/r, przekraczając poziom 1,2 mld zł. Z produktów kredytowych Grupy Idea Banku korzysta już prawie 126 tysięcy klientów.

Przybywa też klientów aktywnie korzystających z rachunków w Idea Banku oraz klientów depozytowych. Ich liczba po raz pierwszy przekroczyła 300 000 osób. – Innowacje, które cały czas wprowadzamy, a zwłaszcza nagradzane na całym świecie projekty mobilnego wpłatomatu, Idea Huby oraz system bankowości Idea Cloud, stały się skutecznym narzędziem akwizycji klientów. Szczególnie cieszy nas ciągle rosnąca liczba klientów z długą historią działalności gospodarczej – mówi Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku. W marcu suma wpłat do mobilnych wpłatomatów po raz pierwszy w historii przekroczyła 50 milionów. Klienci wpłacili do nich w ciągu miesiąca 51,5 mln zł, o 418 proc. więcej niż przed rokiem.

Rosnąca sprzedaż faktoringu, abonamentów księgowych, a także produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych zaowocowała zwiększeniem wyniku prowizyjnego do 103,7 mln zł, czyli o ponad 21 proc. Wynik odsetkowy wyniósł natomiast 185,2mln zł, rosnąc aż o 42,3 proc. rok do roku. Dzięki dalszej obniżce kosztu finansowania do 19 p.b powyżej stopy WIBOR, z 73 p.b. w I kw. 2016 r. marża odsetkowa NIM utrzymała się na poziomie 4 proc.

W I kwartale Idea Bank zapłacił 15,2 mln zł podatku od aktywów oraz wykazał 9 mln zł kosztu z tytułu składki na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji. Wskaźnik C/I skorygowany o powyższe koszty wyniósł 47 proc. – Spadek wskaźnika C/I poniżej 50 proc. udało nam się osiągnąć już drugi kwartał z rzędu. Konsekwentnie realizujemy więc strategię rozwoju przedstawioną podczas IPO – podkreśla Augustyniak.

Istotnym elementem kształtującym politykę sprzedaży grupy jest kontrola ryzyka kredytowego oraz konsekwentna dbałość o wysoką jakość portfela. Efektem tych działań jest utrzymanie wskaźników jakości portfela kredytowego na stabilnym i bezpiecznym poziomie. W I kwartale udział kredytów oraz należności leasingowych z opóźnieniem w spłacie przekraczającym 90 dni wyniósł 8,9 proc. wartości portfela.

Bank oraz Grupa wykazują bezpieczne poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej. Współczynnik CAR dla Grupy ukształtował się na poziomie 14,4 proc., a TIER1 na poziomie 12,1 proc..

Realizując zalecenia KNF, bank przeznaczył rekordowy zysk za 2016 r., wynoszący 441 mln zł, na zwiększenie bazy kapitałowej. W I kwartale, wcześniej niż planowano, bank otrzymał drugą transzę płatności z tytułu sprzedaży akcji GetBack, w kwocie 310 mln zł powiększone o odsetki.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA