fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

UKNF oczekuje wspierania firm przez banki

Fotorzepa, Robert Gardziński
Urząd chce, aby banki, zgodnie ze składanymi deklaracjami, korzystały z możliwości bezpiecznego finansowania przedsiębiorców, w tym MŚP, stworzonych w szczególności przepisami specustawy.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił swoje stanowisko w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych dotyczące finansowania przez banki mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców.

UKNF zwraca uwagę, że banki sygnalizują brak regulacji odnoszącej się do sytuacji, gdy klient posiadający status MŚP nie podlegał ocenie kredytowej po 30 września 2019 r. (np. ze względu na niekorzystanie w tym okresie z finansowania bankowego), przy czym legitymuje się pozytywną historią prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak brak jego oceny kredytowej powoduje (zgodnie ze stanowiskiem UKNF banki na luźniejszych zasadach mogą finansować klientów, których ocenę kredytową przeprowadzono nie wcześniej niż 30 września), że nie jest on objęty regulacją pozwalającą na te poluzowane warunki finansowania.

Banki widzą potrzebę poszukiwania rozwiązań, które umożliwią im w obliczu pandemii finansowanie także takich MŚP, które nie spełniają wymagań określonych w specustawie ze względu na brak oceny kredytowej dokonanej po 30 września 2019 r., dlatego zwróciły się do UKNF o współpracę w wypracowaniu rozwiązań umożliwiających im bezpieczne finansowanie takich klientów.

UKNF odpowiada, że z jego kontaktów z bankami wynika, że przy finansowaniu MŚP banki stosują podejście do wymagań odnoszących się do dokumentów, które uwzględnia specyfikę MŚP i zmierza do odpowiedniego odformalizowania zakresu dokumentów wymaganych od klientów MŚP jako „program naprawy gospodarki”. Podejście takie pozwala bankom zachować pragmatyczne podejście w odniesieniu do zakresu informacji i dokumentów wymaganych od klientów MŚP.

Wychodząc naprzeciw postulatom środowiska bankowego dotyczącym odniesienia się przez UKNF do ewentualnego zabezpieczenia ekspozycji banków wobec MŚP gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego (gdy dojdzie objęcia ekspozycji kredytowych gwarancją BGK w wysokości 80 proc. kwoty kredytu) UKNF odpowiedział, że akceptuje potraktowanie takiej gwarancji jako spełniającej warunek „szczególnego sposobu zabezpieczenia” w zakresie nią objętym, przy czym bank będzie zobowiązany pozyskać dodatkowe zabezpieczenie odpowiadające co najmniej pozostałym 20 proc. kwoty kredytu, łącznie zabezpieczające w całości przed potencjalną szkodą. Może ono zostać udzielone przez MŚP, jego właścicieli lub podmioty trzecie. Ocena jakości tego zabezpieczenia i jego adekwatności jako zabezpieczenia niepokrytej gwarancją BGK części kwoty kredytu pozostaje po stronie banku. W ocenie UKNF podejście to z jednej strony otwiera możliwość bezpiecznego finansowania przez banki takich podmiotów MŚP, które mimo posiadania dobrej historii działalności nie legitymują się pozytywną oceną kredytową dokonaną po dniu 30 września 2019 r., a z drugiej strony zapewnia właściwą alokację ryzyka i rozkład bodźców ekonomicznych pomiędzy bankami finansującymi a takimi klientami MŚP i ich właścicielami.

UKNF oczekuje, że banki – zgodnie ze składanymi deklaracjami – będą w pełni korzystać z możliwości bezpiecznego finansowania przedsiębiorców, w tym MŚP, stworzonych w szczególności przepisami specustawy COVID oraz wypracowanych dzięki współpracy środowiska bankowego z UKNF i zapewnią odpowiedni poziom dostępności kredytu dla przedsiębiorstw, co jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym przezwyciężenie negatywnych gospodarczych efektów pandemii COVID-19.

- Liczymy, że banki będą w pełni korzystać z możliwości bezpiecznego finansowania przedsiębiorców (w tym MŚP) stworzonych w ramach tarczy antykryzysowej oraz wypracowanych dzięki współpracy środowiska bankowego z UKNF. Zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności kredytu dla przedsiębiorstw jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym przezwyciężenie negatywnych gospodarczych efektów pandemii COVID-19 – mówi Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA