fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Santander mocno rozczarował

Bloomberg
Wicelider polskiego sektora bankowego zanotował wyraźnie niższy od oczekiwanego zysk głównie ze względu na wyższe odpisy kredytowe oraz nie tak wysokich dochodów. Kurs akcji spada.

Zysk netto Santander Bank Polska w II kwartale 2019 r. wyniósł 607 mln zł. Oznacza to spadek o 7 proc. rok do roku i wzrost o 73 proc. wobec poprzedniego kwartału. Porównywalność wyników banku w ujęciu rok do roku jest zaburzona wskutek transakcji przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska, do której doszło w listopadzie, a poza tym banki miały w I kwartale dużo wyższe koszty ze względu na opłacenie składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Zysk banku okazał się 13 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 696 mln zł. Oczekiwania siedmiu biur maklerskich, zebrane przez PAP, wahały się od 652 mln zł do 721 mln zł. Rynek negatywnie odebrał te informacje. Kurs akcji rano spada o 3,8 proc., do 351 zł.

Strona przychodowa banku oraz koszty były w II kwartale zbliżone do oczekiwań rynkowych, największe odchylenie w stosunku do konsensusu dotyczyło zawiązanych odpisów.

Wynik odsetkowy banku wyniósł 1,63 mld zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków. Urósł przez rok o 16 proc. a przez kwartał o blisko 1 proc. W II kwartale 2019 r. zannualizowana kwartalna marża odsetkowa netto wyniosła 3,46 proc. i była stabilna w porównaniu z poprzednim kwartałem (3,47 proc.). Wcześniej bank sygnalizował, że marża ma po przejściowym spadku ze względu na fuzję odbić w okolice 3,80 proc. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 522,4 mln zł i również był zbliżony do szacunków rynku. Rezultat ten spadł przez rok o 1,4 proc. i urósł kwartalnie o 0,4 proc. W II kwartale dochody wzrosły o 11,3 proc.

Nastąpiło zwiększenie kosztów działalności po przejęciu DBP. Wydatki ukształtowały się na poziomie wyższym od prognozowanych o blisko 2 proc. Przez rok urosły o 16,7 proc. na co w największym stopniu wpłynęło przejęcie DB oraz koszty integracji. Kwartalnie koszty spadły o blisko 20 proc. ze względu na brak kosztownej składki na fundusz restrukturyzacji w BFG. Wynik operacyjny poprawił się w ciągu roku o 7,7 proc.

Rozczarowujący jest duży wzrost odpisów na rezerwy kredytowe. Bank zawiązał w II kwartale rezerwy 22 proc. wyższe od oczekiwanych. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 356,6 mln zł, a rynek oczekiwał tymczasem 291,8 mln zł. Urosły przez rok i kwartalnie po około 38 proc. Co zaskakujące wzrost odpisów dotyczy głównie bankowości detalicznej - wyniosły w II kwartale 246,5 mln zł, przez rok urosły o 62 proc. a kwartalnie o 43 proc. Udział NPL w portfelu nie zmienił się w stosunku do marca i wyniósł 4,3 proc., przy zwiększeniu współczynnika pokrycia o 1,4 pp do poziomu 58,5 proc.

Pod koniec czerwca 2019 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 145,5 mld zł i w porównaniu z końcem 2018 r. wzrosły o 2,6 proc. Półroczna sprzedaż kredytów gotówkowych Santander Bank Polska osiągnęła swoje historyczne maksimum na poziomie 3,9 mld zł, tj. o 63,2 proc. więcej rdr. Portfel tych kredytów zwiększył się w ujęciu rocznym o 56,1 proc. do 12,8 mld zł.

W I połowie 2019 r. wartość nowo uruchomionych kredytów hipotecznych wyniosła 3,0 mld zł i zmniejszyła się o 4,1 proc. rdr. Portfel brutto kredytów hipotecznych Santander Bank Polska wzrósł w stosunku rocznym o 31,1 proc. do 48,4 mld zł.

- Wyniki Santander Banku w II kwartale ukształtowały się na poziomie poniżej oczekiwań rynkowych, na co wpłynęły zarówno nieco niższe dochody z podstawowych linii jak i znacznie wyższe niż w poprzednich okresach saldo rezerw. Spółce – pomimo przejęcia - nie udało się wypracować dodatniej dynamiki dochodów prowizyjnych. Dynamika wolumenów w samym II kwartale była stosunkowo niska. Wyniki oceniamy negatywnie. Roczny współczynnik P/E dla rezultatów wyniósł w II kwartale 16.3 czyli najprawdopodobniej stosunkowo wysoko na tle konkurencji – komentuje Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA