fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 1 grudnia 2015

- § 1 pkt 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (DzU z 25 sierpnia 2014 r., poz. 1123)

- ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 19 maja 2015 r., poz. 689)

- ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 31 sierpnia 2015 r., poz. 1266)

- art. 1 pkt 6 ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 18 września 2015 r., poz. 1419)

- ustawa z 9 października 2015 r. o wykonywaniu umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (DzU z 27 października 2015 r., poz. 1712)

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury – z wyjątkiem § 3, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. (DzU z 4 listopada 2015 r., poz. 1798)

- rozporządzenie ministra finansów z 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (DzU z 16 listopada 2015 r., poz. 1877)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (DzU z 16 listopada 2015 r., poz. 1878)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 października 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków (DzU z 16 listopada 2015 r., poz. 1879)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej (DzU z 16 listopada 2015 r., poz. 1880)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA