fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw z 17 listopada 2015 r. (poz. 1884-1889)

- ustawa z 11 września 2015 r. (poz. 1884) o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej; wejdzie w życie 2 grudnia

- obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 października 2015 r. (poz. 1885) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

- ustawa z 25 września 2015 r. (poz. 1886) o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; zacznie obowiązywać 1 lipca 2016 r. z małymi wyjątkami

- ustawa z 25 września 2015 r. (poz. 1887) o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw; wejdzie w życie 2 grudnia z małymi wyjątkami

- ustawa z 11 września 2015 r. (poz. 1888) o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; zacznie obowiązywać 18 grudnia

- obwieszczenie Ministra Zdrowia z 28 października 2015 r. (poz. 1889) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA