fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 23 czerwca 2017 r.

- ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (DzU z 8 czerwca 2017 r., poz. 1107)
- ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu 4 maja 2016 r. (DzU z 8 czerwca 2017 r., poz. 1108)
- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DzU z 8 czerwca 2017 r., poz. 1110)
- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DzU z 8 czerwca 2017 r., poz. 1111)
- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DzU z 8 czerwca 2017 r., poz. 1112)
- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (DzU z 8 czerwca 2017 r., poz. 1113)
- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 19 maja 2017 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym (DzU z 8 czerwca 2017 r., poz. 1114)
- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 22 czerwca 2017 r., poz. 1190)
- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 22 czerwca 2017 r., poz. 1191)
- ustawa z 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o obligacjach (DzU z 22 czerwca 2017 r., poz. 1199)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA