fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 25 marca 2020 r.

• rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 24 lutego 2020 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez ministra (DzU z 10 marca 2020 r., poz. 385)
• rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 20 marca 2020 r., poz. 493)
• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 24 marca 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 – z mocą od 29 lutego 2020 r. (DzU z 24 marca 2020 r., poz. 520)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA