fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne: można zmieniać umowy zgodnie z dyrektywami

www.sxc.hu
Chociaż dyrektywy dotyczące zamówień publicznych nie zostały jeszcze implementowane do polskiego porządku prawnego, w pewnym zakresie można je stosować.

Rz: W jakich sytuacjach zamawiający może zmienić umowę z wykonawcą? Wydaje się, że przepisy polskiej ustawy – Prawo zamówień publicznych nie dają w tym zakresie dużych możliwości.

Wojciech Hartung: Najważniejsze przepisy dotyczące tej kwestii to art. 140 i 144 prawa zamówień publicznych. Pierwszy mówi m.in. o tym, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Z kolei art. 144 PZP wskazuje, że zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy, chyba że przesłanki takich zmian zostaną z góry jasno przewidziane.

Co to za zmiany nieistotne, które można wprowadzić?

Właśnie z interpretacją tego pojęcia mają najwięcej problemów instytucje stosujące ustawę. Pewną pomocą służy tu orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wskazuje on m.in., że zmiany istotne to takie, które, gdyby były znane od początku postępowania, to mogłyby wpłynąć na przebieg całej procedury, czyli m.in. na wyło...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA