fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie każda uchwała władz lokalnych jest traktowana tak samo

Posiedzenie rady gminy
Fotorzepa, Robert Gardziński
Przepisy nie przewidują wprost kompetencji rady gminy do uchwalania programów zniżkowych dla mieszkańców lub innych osób związanych z gminą.

Przepisy nie. Niekiedy ustawy określają szczegółową podstawę do przyznawania różnego rodzaju korzyści, np. zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą uchwalić samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych. Nie oznacza to jednak, że inne działania, które nie są wprost przewidziane w ustawach, będą automatycznie sprzeczne z prawem. Mogą być one bowiem uznane za mieszczące się w zakresie zadań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie zadania gminy mogą być wykonywane przy pomocy stanowienia prawa miejscowego. Poszczególne działania wymagają wykorzystania dopuszczonych przez ustawodawcę form działania. Niekiedy będzie to wyłącznie „zwykła" uchwała rady gminy, kiedy indziej – np. jedynie faktyczne działania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub wydanie przez niego zarządzenia....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA