fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Projekt nowej ustawy Prawo o zgromadzeniach

Fotorzepa, Robert Gardziński
O organizacji marszu trzeba będzie zawiadomić wójta najpóźniej sześć dni przed jego planowaną datą. A trasy kolidujących ze sobą demonstracji mają być ustalane podczas rozprawy administracyjnej.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło projekt nowej ustawy regulującej organizację zgromadzeń.

Nowe prawo różni się od jeszcze obowiązującego przede wszystkim definicją zgromadzenia. O ile teraz za takie uważa się zgrupowanie w jednym miejscu co najmniej 15 osób, o tyle projekt od kryterium liczebności odchodzi całkowicie. Zamiast tego MAiC proponuje wprowadzenie podziału zgromadzeń na stacjonarne i marsze.

Zgodnie z zaproponowaną definicją zgromadzeniem stacjonarnym ma być zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób. Może być ono zwołane zarówno w celu wspólnych obrad, jak i wyrażenia stanowiska w określonym miejscu. Warunkiem uznania zgromadzenia za stacjonarne jest niemożność przechodzenia jego uczestników w inne miejsce.

Aby taką pikietę zorganizować, wystarczy w odpowiednim terminie poinformować o tym telefonicznie komendanta powiatowego policji. Zawiadomienie takie powinno dotrzeć do niego najwcześniej 30 dni, a najpóźniej 12 godzin przed planowaną datą. A gdy przebieg zgromadzenia stacjonarnego będzie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, zostanie ono rozwiązane przez funkcjonariusza policji.

Odmienne procedury mają obowiązywać przy organizacji marszu. Będzie on wymagał zawiadomienia. Ma się je składać do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) najwcześniej 30, a najpóźniej sześć dni przed planowaną datą. Do zawiadomienia trzeba będzie dołączyć plan trasy przemarszu.

Projektowane przepisy rozwiązują także inne problemy, np. planowanych w tym samym czasie dwóch marszów o kolidujących ze sobą trasach. W takiej sytuacji wójt wezwie organizatorów (nie później niż 48 godzin przed datą marszu) na rozprawę administracyjną w celu dokonania zmiany czasu, miejsca lub trasy marszu.

Projekt przewiduje także, że decyzję zakazującą marszu wójt wydaje w ciągu 48 godzin od dnia zawiadomienia o jego organizacji. Na odwołanie do wojewody organizator będzie miał 24 godziny.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA