Aktywność fizyczna doskonałym antidotum na stres

Zmienia się nasze postrzeganie aktywności fizycznej. Ze sposobu na zachowanie smukłej sylwetki stała się ona ważnym elementem profilaktyki antystresowej i zachowania dobrego samopoczucia.

Publikacja: 23.02.2024 03:00

87 proc. Polaków uważa, że zwiększenie poziomu aktywności fizycznej wpływa na poprawę zdrowia psychi

87 proc. Polaków uważa, że zwiększenie poziomu aktywności fizycznej wpływa na poprawę zdrowia psychicznego

Foto: Materiały prasowe

Materiał partnera: Benefit Systems

Rosnące ciągle tempo naszego życia, trudne wydarzenia ostatnich lat, takie jak choćby pandemia czy wojna za naszą wschodnią granicą, sprawiają, że jesteśmy coraz bardziej zestresowani. Jak wynika z danych ZUS, w ub.r. o 8,7 proc. wobec 2022 r. wzrosła liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Do tej grupy, poza innymi przypadkami, zaliczane są także m.in. reakcje na ciężki stres.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Zgodnie z sentencją ojca medycyny Hipokratesa, że lepiej zapobiegać niż leczyć, warto więc starać się zawczasu zapobiegać nasileniu się stresu. Jednym ze sposobów wczesnego reagowania na stres i jego rozładowywania jest aktywność fizyczna. Odgrywa ona ważną rolę w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom długotrwałego stresu, ale też wypaleniu.

Jak wyjaśnia Wojciech Szwarc, członek zarządu Benefit Systems: – Obserwujemy po pandemii wzrost aktywności użytkowników kart MultiSport, jak i znaczącą zmianę w postrzeganiu sportu przez Polaków. Obecnie, jak pokazuje raport MultiSport Index 2023, głównym motywatorem do podejmowania aktywności ruchowej przez Polaków jest właśnie chęć wsparcia kondycji psychicznej. W tym samym badaniu aż 87 proc. Polaków wskazało, że zwiększenie poziomu aktywności fizycznej wpływa na poprawę zdrowia psychicznego.

W 2023 roku w tym samym badaniu motywacje związane z lepszym zdrowiem psychicznym (przyjemność i relaks oraz poprawa nastroju) po raz drugi zajęły pierwsze miejsce wśród najważniejszych motywatorów aktywnych fizycznie Polaków. 42 proc. z nich ćwiczy właśnie dla lepszej kondycji psychicznej.

Jest to istotna perspektywa także z punktu widzenia pracowników i pracodawców, którzy mają dostęp do programu MultiSport. Bowiem aktywność sportowa jest jednym z ważniejszych obszarów benefitów pozapłacowych wpływających na wellbeing pracowników.

Zresztą wsparcia w zdrowym i aktywnym stylu życia oczekują sami zatrudnieni. Jak wynika z raportu MultiSport Index 2023, już 62 proc. Polaków twierdzi, że pracodawca powinien wspierać finansowo aktywność fizyczną pracowników. Dodatkowo dwóch na trzech (67 proc.) pracowników uważa, że aktywniejszy styl życia ma wpływ na zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich.

Szeroki dostęp do sportu

– Jak wynika z badania MultiSport Index 2023, już 68 proc. zatrudnionych uważa, że ten konkretny benefit powinien być integralną częścią podstawowego pakietu benefitów w miejscu pracy, a 72 proc., że po pandemii karty sportowe nabrały większego znaczenia w kontekście zdrowia psychofizycznego. Potwierdza to rolę kart sportowych w kształtowaniu postaw prozdrowotnych oraz ich wpływ na poziom satysfakcji pracowników – wskazuje Wojciech Szwarc. – Dzięki dostępowi do 40 różnorodnych aktywności oferowanych w ponad 5 tys. obiektów sportowych posiadacze kart MultiSport wykazują wyższy poziom aktywności fizycznej: 85 proc. użytkowników kart MultiSport pozostaje aktywnych fizycznie minimum raz w tygodniu, podczas gdy średnia ogólnopolska wynosi jedynie 48 proc. – dodaje.

Ciekawe wnioski w kontekście pozytywnego wpływu kart MultiSport na aktywizację społeczną przynoszą także inne dane Benefit Systems. Wynika z nich, że co czwarty posiadacz tej karty właśnie dzięki niej zdecydował się na odwiedzenie po raz pierwszy klubu fitness.

– Aż 87 proc. użytkowników karty MultiSport przyznaje, że ten benefit istotnie przyczynił się do zwiększenia częstotliwości lub różnorodności podejmowanej przez nich aktywności fizycznej. To dowód na to, że nasza współpraca z partnerami sportowymi ma realny wpływ na zwiększenie poziomu aktywności fizycznej w społeczeństwie, a szczególnie w grupie aktywnych zawodowo Polaków. Z zadowoleniem obserwujemy też ewolucję sportowych motywacji aktywnych Polaków, z których 42 proc. podkreśla, że podejmuje aktywność głównie dla poprawy kondycji psychicznej, a 25 proc. traktuje aktywność fizyczną jako formę profilaktyki zdrowotnej – zwraca uwagę Wojciech Szwarc.

Warto dodać, że z kart MultiSport, obecnych na rynku od dwóch dekad, korzysta 25 tys. pracodawców w Polsce, zapewniając dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych ponad 1,4 mln użytkowników.

Z perspektywy pracodawców istotne jest to, że według zatrudnionych regularna aktywność ma wpływ na efektywne zarządzanie zespołem: aż 67 proc. z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że aktywny fizycznie przełożony byłby lepszym menedżerem. Z roku na rok rośnie też świadomość zatrudniających – już dwóch na pięciu decydentów w firmach uważa, że promocja aktywności fizycznej stanie się kluczowym działaniem wspierającym zdrowie pracowników.

Zatem pracodawcy, inwestując w zdrowe zachowania swoich pracowników i budując kulturę aktywności fizycznej, mogą nie tylko realnie poprawiać kapitał zdrowia w społeczeństwie, lecz także wpływać na efektywność swoich organizacji, w tym poprawiać ich długoterminowe wyniki.

Materiał partnera: Benefit Systems

Materiał partnera: Benefit Systems

Rosnące ciągle tempo naszego życia, trudne wydarzenia ostatnich lat, takie jak choćby pandemia czy wojna za naszą wschodnią granicą, sprawiają, że jesteśmy coraz bardziej zestresowani. Jak wynika z danych ZUS, w ub.r. o 8,7 proc. wobec 2022 r. wzrosła liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Do tej grupy, poza innymi przypadkami, zaliczane są także m.in. reakcje na ciężki stres.

Pozostało 90% artykułu
Zdrowy styl życia
WHO alarmuje: Nowa "epidemia". Liczba jej ofiar wzrosła cztery razy od 1990 r.
Zdrowy styl życia
Tyle samo ćwiczeń, dwa razy więcej korzyści
Materiał Promocyjny
Potencjał samoleczenia? Nawet 40 mld euro dla systemu
Materiał Promocyjny
Pacjenci apelują: wprowadźmy badania przesiewowe w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej. Wcześnie zdiagnozowani chorzy mogą uniknąć przedwczesnej śmierci
Zdrowy styl życia
Badania: nawet małe dawki aspartamu prowadzą do zaburzeń pamięci