Wkrótce start e-rejestracji. Pacjent sam znajdzie wolny termin u lekarza

Ułatwienie będzie dotyczyło jedynie świadczeń z zakresu kardiologii, cytologii lub mammografii, ale eksperci już prognozują zmniejszenie kolejek do specjalistów.

Publikacja: 23.05.2024 04:31

Wkrótce start e-rejestracji. Pacjent sam znajdzie wolny termin u lekarza

Foto: PAP/Marcin Bielecki

W Rządowym Centrum Legislacji w środę, 22 maja opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych.

E-rejestracja może pomóc w zlikwidowaniu kolejek do lekarzy

Projekt zakłada start programu pilotażowego, w ramach którego pacjent samodzielnie będzie mógł wybrać i umówić się na dostępny termin wizyty u lekarza za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, osobiście, telefonicznie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bezpośrednio u realizatora programu pilotażowego. Pilotaż będzie skierowany do pacjentów, którzy oczekują na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu kardiologii lub programu profilaktyki raka szyjki macicy lub raka piersi (cytologii lub mammografii).

Adwokat Karol Korszuń, partner w kancelarii Fairfield uważa, że jest to dobry kierunek, aby zmniejszyć kolejki do lekarzy zwłaszcza dlatego, że pacjenci będą mogli zarejestrować się do jednego specjalisty. - Jedno skierowanie będzie można użyć jednokrotnie. Wyeliminowana zostanie zatem sytuacja, gdy pacjent rejestruje się na te same świadczenia zdrowotne w różnych przychodniach czy u różnych specjalistów - tłumaczy adwokat Karol Korszuń. Brak dublowania wizyt może skutkować zmniejszeniem ogólnej puli zajętych świadczeń, a w konsekwencji szybszym dostępem do specjalisty. Obecnie dużym problemem jest zapisywanie się pacjenta na świadczenie do kilku podmiotów leczniczych i nieodwoływanie tych, na które jednak się nie wybierają.

Czytaj więcej

1,3 mln wizyt lekarskich nie odbyło się. Pacjenci po prostu nie przyszli

Zgodnie z projektem, pacjenci będą mogli odwoływać wizyty m.in. za pośrednictwem Konta Pacjenta, a za brak odwołania wizyty nie będą nakładane kary. Pacjent nie będzie musiał informować o przyczynie odwołania wizyty. - Jesteśmy przeciwnikiem karania pacjentów za nieodwołaną wizytę, szczególnie w sytuacji, gdy wielokrotnie odwołanie wizyty jest niemożliwe z powodów technicznych - mówi Magdalena Kołodziej, prezes Fundacji My Pacjenci. Jak dodaje, jeśli powstanie system przypominający np. sms-em o terminie wizyty jak w placówkach prywatnych, a odwołanie wizyty będzie łatwiejsze, to dopiero będzie można wrócić do tematu konsekwencji ponoszonych przez pacjentów. Aktualnie nawet dodzwonienie do przychodni bywa problematyczne.

- Przeważnie to, że pacjent wypada z kolejki i spada na odległy termin jest dla niego wystarczającą karą - podkreśla prezes Magdalena Kołodziej. Jak dodaje, e-rejestracja jest jednak krokiem do zmniejszenia problemu nieodwołanych wizyt, ponieważ daje możliwość ich odwołania dowolnym momencie.

Adwokat Karol Korszuń podkreśla, że zlikwidowane zostało dublowanie wizyt, ważne jest, aby jak najwięcej placówek wzięło udział w tym programie pilotażowym. Chociaż biorą w nim udział wyłącznie zainteresowane placówki, które następnie podpiszą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, to podmiotom leczniczym opłaca się przystąpić do tego programu, ponieważ za każdego pacjenta otrzymują ryczałt.

Podmiot leczniczy będzie się tłumaczył z przesunięcia wizyty

Prezes Magdalena Kołodziej pozytywnie ocenia fakt, że podmiot leczniczy zmieniający termin wizyty pacjenta będzie musiał o tym poinformować pacjenta, wraz z informacją, dlaczego. - Skoro oczekuje się, że pacjent ma informować o tym, że chce przełożyć wizytę, to dlaczego placówka nie powinna o tym informować? W kwestii informowania o zmianie terminu powinien być obustronny obowiązek — uważa prezes Magdalena Kołodziej.

Przesunięcie terminu wizyty przez podmiot medyczny będzie możliwe w trzech przypadkach:

- pogorszenia stanu zdrowia, a tym samym potrzeby wcześniejszego udzielenia świadczenia niż w ustalonym terminie,

- konieczności udzielenia świadczenia innym pacjentom poza kolejnością,

- wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przydzielania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z harmonogramu przyjęć prowadzonego przez świadczeniodawcę.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

12 mln sms-ów

wysłał pacjentom w 2023 r. NFZ z przypomnieniem o wizycie do specjalisty, badaniu czy hospitalizacji

1,3 mln wizyt

nie odwołano w 2023 r. w całym kraju

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

W Rządowym Centrum Legislacji w środę, 22 maja opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych.

E-rejestracja może pomóc w zlikwidowaniu kolejek do lekarzy

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja