Kryteria budowania listy najlepszych szpitali

Właściwa metodologia oceny placówek szpitalnych jest podstawą miarodajności i popularności listy liderów opracowywanej corocznie przez BFF Banking Group.

Publikacja: 24.11.2023 09:00

Materiał powstał we współpracy z BFF Banking Group

Metodologia wyłaniania zwycięzców rankingu BFF Banking Group odbywa się na podstawie udostępnionych danych finansowych publicznych jednostek służby zdrowia (SPZOZ-y), co pozwala na przeprowadzenie kompleksowej analizy efektywności ich zarządzania.

Klasyfikacja ogłaszana w listopadzie 2023 roku opiera się na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych placówek za rok 2022. Placówki nie są zobowiązane do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.

Wszystkie objęte analizą szpitale dzielone są na cztery kategorie:

- Trzy według wartości przychodu z NFZ (20–99 mln zł, 100–199 mln zł, powyżej 200 mln zł)

- Szpitale Kliniczne i Instytuty (według tych samych wskaźników), tych placówek nie oceniamy według kryteriów „mały”, „średni” czy „duży”.

Ocenie poddane są następujące czynniki:

- Rentowność sprzedaży – 40 proc.

- Dynamika kontaktu z NFZ – 25 proc.

- Płynność szybka – 20 proc.

- Dynamika aktywów – 15 proc.

Nagroda Specjalna dla szpitala najbardziej przyjaznego dla pacjentów przyznana jest na podstawie informacji od rzecznika praw pacjenta o liczbie skarg na daną jednostkę publicznej ochrony zdrowia w zestawieniu z liczbą hospitalizacji.

Należy podkreślić, że ranking nie obejmuje jednostek, które są niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej (również takich, których właścicielem jest samorząd). Nie bierzemy pod uwagę także przychodni otwartych, ambulatoriów, lecznictwa otwartego, zakładów medycyny pracy, stacji pogotowia ratunkowego, oddziałów szpitali, sanatoriów, regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest BFF Banking Group z siedzibą w Polsce.

Materiał powstał we współpracy z BFF Banking Group

Zdrowie
Choroby zakaźne wracają do Polski. Jakie znaczenie mają dziś szczepienia?
Zdrowie
Peru: Liczba ofiar tropikalnej choroby potroiła się. "Jesteśmy w krytycznej sytuacji"
Zdrowie
W Szwecji dziecko nie kupi kosmetyków przeciwzmarszczkowych
Zdrowie
Nerka genetycznie modyfikowanej świni w ciele człowieka. Udany przeszczep?
Zdrowie
Ptasia grypa zagrozi ludziom? Niepokojące sygnały z Ameryki Południowej