Do tej pory Ukraińcy mogli świadczyć swoje usługi bez konieczności nostryfikacji uzyskanego w ojczyźnie dyplomu. Było to o tyle "korzystnym" rozwiązaniem, że mogli pomagać swoim obywatelom bez tracenia czasu na biurokrację związanej z całą procedurą potwierdzania ważności uzyskanego dyplomu. Udzielanie świadczeń ukraińskim uchodźcom Miało wpływ na niepogorszenie się sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia psychicznego - pacjenci muszą czekać niekiedy miesiącami by móc skorzystać z leczenia w ramach, a zwiększenie się liczby potrzebujących pomocy wydłużyłoby tylko i tak już długie "kolejki". 

Sejm przyjął ustawę, która przedłuża tę możliwość o kolejne siedem miesięcy, ale została ona odrzucona przez Senat. Ze względu na to iż do czasu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych posiedzenie Sejmu nie zostanie zwołane, uchwała ta przepadnie. To będzie oznaczało konieczność nostryfikacji dyplomów przez wielu psychogologów, którzy uzyskali swoje uprawnienia na Ukrainie. 

Termin ważności przepisów zezwalających na świadczenie usług obywatelom Ukrainy przebywających w Polsce przez ukraińskich psychologów wygasł 24 sierpnia 2023 roku. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich skierowało w tej sprawie pismo do Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy, przekazując je także do nowej minister zdrowia Katarzyny Sójki. RPO poprosił o odniesienie się do możliwości rozwiązania poniższej sytuacji. Wydaje się jednak, że na ten moment możliwe jest tylko powtórzenie postulatu przedłużenia świadczenia usług dla ukraińskich obywateli już w czasie kadencji nowowybranego parlamentu.