Trybunał: szczepienia nie w pełni zgodne z Konstytucją

Obowiązki dotyczące szczepień nie mogą być określane w komunikacie sanepidu. To Minister Zdrowia w rozporządzeniu powinien podać, kiedy dzieci mają dostać zastrzyki

Publikacja: 09.05.2023 10:45

Trybunał: szczepienia nie w pełni zgodne z Konstytucją

Foto: Adobe Stock

Ilość dawek poszczególnych szczepionek jak również lata i miesiące, w których należy podać dziecku szczepionkę wynika już z Programu Szczepień Ochronnych - komunikatu wydawanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a nie z rozporządzenia Ministra Zdrowia. To niezgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. W pozostałym zakresie Trybunał skargę oddalił.

Trybunał nie oceniał obowiązku poddania się szczenieniom ochronnym jako takiego. Matka nie decyduje bowiem o swoim życiu prywatnym, ale zastępczo o życiu swojego dziecka. W rozpatrywanej skardze matka dowodziła, że przepisy nakładające obowiązek szczepień naruszały jej prawo do prywatności oraz jej prawo do decydowania o swoim życiu osobistym. Trybunał nie mógł więc rozpatrzyć tak skonstruowanej skargi.

Oceniając konstytucyjność Programu Szczepień Ochronnych, Trybunał powołał art. 47 ustawy zasadniczej w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 87 Konstytucji. Zgodnie z art. 47 każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Z kolei zgodnie z art. 87 źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Jak zauważył Trybunał w zamierzeniu ustawodawcy komunikat GIS dotyzący szczepień ma charakter techniczny. Taka teza byłaby uzasadniona, gdyby Program Szczepień Ochronnych w żadnym zakresie nie wpływał na obowiązki jednostki. PSO wskazuje jednak wiek dziecka, w którym należy poddać je obowiązkowym szczepieniom i liczbę dawek szczepionek przeciwko konkretnej chorobie. Osiągnięcie określonego w programie wieku przez dziecko zaktualizowało obowiązek skarżącej i pozwoliło nałożyć na nią grzywnę. PSO zawiera też nowość normatywną, nieujętą ani w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych, ani w rozporządzeniu. Jak podkreślił Trybunał, precyzowanie obowiązków jednostki w rozporządzeniu jest dopuszczalne, o ile istnieje delegacja ustawowa. W przypadku szczepień ochronnych doszło jednak do niezamierzonej subdelegacji kompetencji. Minister Zdrowia nakazuje wykonanie szczepień zgonie z PSO.

Wyrok nie oznacza zniesienia obowiązku szczepień. Trzeba dostosować stan prawny do Konstytucji. Najprawdopodobniej wystarczy wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Na zmiany Trybunał pozostawił prawodawcom pół roku.

Czytaj więcej

TK ogłosi wyrok ważny dla antyszczepionkowców

Ilość dawek poszczególnych szczepionek jak również lata i miesiące, w których należy podać dziecku szczepionkę wynika już z Programu Szczepień Ochronnych - komunikatu wydawanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a nie z rozporządzenia Ministra Zdrowia. To niezgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. W pozostałym zakresie Trybunał skargę oddalił.

Trybunał nie oceniał obowiązku poddania się szczenieniom ochronnym jako takiego. Matka nie decyduje bowiem o swoim życiu prywatnym, ale zastępczo o życiu swojego dziecka. W rozpatrywanej skardze matka dowodziła, że przepisy nakładające obowiązek szczepień naruszały jej prawo do prywatności oraz jej prawo do decydowania o swoim życiu osobistym. Trybunał nie mógł więc rozpatrzyć tak skonstruowanej skargi.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej