Przypomniano o tym przy okazji obchodzonego we wtorek 17 maja Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii.

Portal pacjent.gov.pl powołuje się na zapis Konstytucji, mówiący o tym, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. - Oznacza to m.in., że lekarz nie ma prawa odmówić Ci leczenia, pielęgniarka ma obowiązek uszanować Twoją intymność, a nikt z rejestracji nie może podważać tego, kogo upoważniasz do swojej dokumentacji medycznej - wyjaśniono.

Jak czytamy na rządowym portalu każdy pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych – nie można odmówić leczenia i odwrotnie: nie można narzucać jakiegoś leczenia lub badań bez przesłanek medycznych, jedynie w oparciu o uprzedzenia
 • poszanowania intymności i godności – nikt z personelu medycznego nie ma prawa obrażać, wygłaszać komentarzy lub w jakikolwiek sposób traktować poniżająco
 • tajemnicy informacji – personel medyczny nie może przekazywać nikomu, nawet innym osobom z personelu, informacji związanych z leczeniem, danymi i innymi informacjami, np. dotyczącymi życia osobistego
 • dokumentacji medycznej – można upoważnić do wglądu dowolną osobę.
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – jeśli jesteś np. w szpitalu lub w całodobowej placówce zdrowotnej, masz prawo do kontaktu z innymi osobami – osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego. Możesz też odmówić takiego kontaktu.
 • obecności osoby bliskiej – jeśli tylko chcesz, przy Twoich badaniach lub np. podczas konsultacji lekarskiej może być przy Tobie Twoja osoba bliska – dowolnej płci. Można Wam odmówić tego prawa jedynie ze względu na zagrożenie epidemiczne lub ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta. Taką odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej
 • tajemnicy informacji – jeśli jesteś osobą pełnoletnią i przytomną, o Twoim stanie zdrowia może być poinformowana dowolna upoważniona przez Ciebie osoba – i tylko ona. Dopóki zachowujesz przytomność i nie chcesz, by np. ktoś z Twojej rodziny miał dostęp do takich informacji, lekarz nie ma prawa ich udzielić. A jeśli nie jesteś przytomny lub przytomna albo nie możesz zrozumieć znaczenia informacji, lekarz udzieli informacji Twojej osobie bliskiej.

Wskazano także, że zgodnie z ustawą o prawach pacjenta osobą bliską jest m.in. osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Może nią być osoba tej samej płci.

Gdzie się poskarżyć

W przypadku naruszenia praw pacjenta, odmówienia leczenia lub złego potraktowania, można złożyć skargę. W zależności od rodzaju sprawy do:

 • dyrektora placówki, w której to się wydarzyło
 • Narodowego Funduszu Zdrowia
 • rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych
 • Rzecznika Praw Pacjenta
 • Rzecznika Praw Obywatelskich

Czytaj więcej

Konkubinat a prawa pacjenta