Zapewnienie odpowiedniej dostępności do leczenia jest podstawowym warunkiem realizacji prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych, zapisanych w art. 6 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – przypominają RPP i Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie można uzależniać leczenia od negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 i dotyczy to zarówno poradni i szpitala (w trybie planowym i nagłym), ośrodka rehabilitacji, jak i uzdrowiska czy sanatorium.

O tym, że udziału w turnusie rehabilitacyjnym organizator nie będzie mógł uzależniać od okazania przez pacjenta negatywnego wyniku testu na Covid-19, NFZ napisał w osobnym komunikacie.

Zgodnie ze stanowiskiem konsultant krajowej w dziedzinie medycyny rodzinnej prof. Agnieszki Mastalerz-Migas, wydanym 28 marca 2022 r., jeśli pacjent ma dodatni wynik testu, a nie wymaga hospitalizacji, powinien poddać się samoizolacji przez co najmniej 7 dni, a lekarz sprawujący nad nim opiekę wystawi mu na ten okres zwolnienie lekarskie. Wskazaniem do hospitalizacji jest saturacja niższa niż 94 proc., a w przypadku POChP – niższa niż 88 proc. Inne wskazania należy ocenić indywidualnie – informuje prof. Mastalerz-Migas.

Jednocześnie przypomina, że od 1 kwietnia 2022 r. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) może zdiagnozować u pacjenta zakażenie SARS-CoV-2 poprzez wykonanie testu antygenowego.

Czytaj więcej

Lekarz nie może odmówić przyjęcia dziecka niezaszczepionego na Covid-19