- Tak duże zainteresowanie ze strony pacjentów, mimo krótkiego czasu od wejścia w życie nowej regulacji, najlepiej dowodzi, że było to rozwiązanie oczekiwane i potrzebne. Tryb administracyjny jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zapewnienie wsparcia finansowego pacjentom, którzy doznali szkody w związku ze szczepieniem czy – patrząc w przyszłość – udziałem w badaniach klinicznych lub procesem leczenia – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, którego Biuro przyjmuje wnioski.

W pierwszym roku działania Fundusz obejmie szczepienia przeciwko COVID-19, które były realizowane od rozpoczęcia akcji szczepień w grudniu 2020 roku. Od 2023 roku Fundusz obejmie  wszystkie szczepienia obowiązkowe.

Jak informuje Rzecznik, ponad 15 proc. złożonych wniosków związanych jest z wystąpieniem reakcji anafilaktycznych bezpośrednio po podaniu szczepionki. Pozostałe dotyczą pacjentów, u których rozpoznano np. zaburzenia układu nerwowego czy zaburzenia naczyniowe, serca i krwi.

Spośród złożonych wniosków 61,9 proc. dotyczy szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Vaxzevria (Astra Zeneca) - 25,4 proc, Spikevax (Moderna) – 7 proc., a Janssen (Johnson & Johnson) - 5,7 proc.

Najwięcej wniosków napłynęło z województwa mazowieckiego (16,3 proc.), pomorskiego (11 proc.) i małopolskiego (10,6 proc.), najmniej – z podlaskiego (1,6 proc.). O świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych ubiegają się najczęściej osoby w grupie wiekowej 61-70 lat, najmniej wniosków dotyczy dzieci. 

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta prowadzą postępowania, gromadząc dokumentację niezbędną do rozpatrzenia wniosków, a jeśli wnioski są niekompletne – zwracają się o ich uzupełnienie. Sprawy opiniuje działający przy Rzeczniku Zespół ds. Świadczeń, w skład którego weszli doświadczeni lekarze specjaliści. Ich zadaniem jest stwierdzenie, czy pacjent doznał działania niepożądanego, które zostało wymienione w charakterystyce danej szczepionki, co jest jednym z warunków przyznania świadczenia.

Czytaj więcej

Pacjent powinien wiedzieć, że należy mu się świadczenie za NOP

Osoby, które doznały wstrząsu anafilaktycznego, mogą liczyć na świadczenie w wysokości:

- 3000 zł, gdy udzielono pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć,

- 10000 zł, jeśli pacjent wymagał hospitalizacji trwającej do 14 dni.

W pozostałych przypadkach świadczenie kompensacyjne zostanie przyznane tylko wtedy, gdy pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni. Hospitalizacja ta musi być jednak związana z działaniem niepożądanym szczepionki wymienionym w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Wysokość świadczenia wyniesie wówczas (proporcjonalnie do okresu hospitalizacji):

za 14 – 30 dni hospitalizacji - 10000 – 20000 zł

za  31 – 50 dni hospitalizacji - 21000 – 35000 zł

za  51 - 70 dni hospitalizacji - 36000 – 50000 zł

za 71 – 90 dni hospitalizacji - 51000 – 65000 zł

za  91 – 120 dni hospitalizacji - 66000 – 89000 zł 

Jeśli hospitalizacja trwała powyżej 120 dni, ustawa przewiduje z tego tytułu kwotę 100000 zł.

Świadczenie kompensacyjne jest dodatkowo podwyższane w przypadku:

zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym – o 15 000 zł;

innego zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – o 5000 zł;

hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dni – o 10 000 zł;

hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni – o 20 000 zł.

Świadczenie kompensacyjne może również obejmować zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub pobytu w szpitalu, do wysokości 10 000 zł (w takim przypadku powinieneś przedstawić kopie dokumentacji leczenia lub rehabilitacji wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesione koszty). Łączna suma świadczenia kompensacyjnego nie może być wyższa niż 100000 zł.

Kwota świadczenia wypłacanego z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych jest zwolniona z podatku dochodowego.

Przyznane świadczenie kompensacyjne jest zaliczane na poczet zadośćuczynienia lub odszkodowania w postępowaniu cywilnym związanym z wystąpieniem działań niepożądanych po podanej szczepionce albo podanych szczepionkach.