Z danych zawartych we wniosku wynika, że dawka przypominająca (druga) zwiększyła ochronę przed objawową postacią COVID-19 na świecie do 75 proc., a w Stanach Zjednoczonych do 94 proc.

Znaczący wzrost odpowiedzi immunologicznej w przypadku podania dawki przypominającej odnotowano po dwóch miesiącach, a badania kliniczne dowodzą trwałej odpowiedzi immunologicznej już po podaniu pojedynczej dawki szczepionki.

Czytaj więcej

USA: Johnson&Johnson chce szczepić drugą dawką

Firma przedłożyła Europejskiej Agencji Leków dane uzasadniające stosowanie dawki przypominającej szczepionki u osób w wieku 18 lat i starszych.

Informacje przedstawione przez producenta dotyczą ponad 14 tys. osób dorosłych, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 bądź placebo dwa miesiące po podaniu dawki początkowej. Dane te wykazują, że szczepionka zapewnia ochronę przed chorobą, gdy jest podawana jako pojedyncza dawka. Gdy jest podawana jako dawka przypominająca, siła ochrony wzrasta, szczególnie przed objawową postacią COVID-19.