Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, rekomendacje wydano w związku z zaszczepieniem "znaczącej części osób z grup ryzyka poważnych skutków zachorowania na COVID-19". Inne zasady dotyczyć powinny odwiedzin dorosłych pacjentów  zaszczepionych przeciw COVID-19 lub po przebyciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a inne jeżeli pacjent nie był zakażony ani zaszczepiony.

W pierwszym przypadku - tj.  gdy pacjent jest zaszczepiony przeciw COVID-19 lub przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2 - MZ i GIS rekomendują umożliwienie odwiedzin przez:

a) osoby zaszczepione przeciw COVID-19 - przy zachowaniu reżimu sanitarnego (jego zasady określa załącznik nr 1 do rekomendacji);

b) osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które posiadają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21 lub  przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Tu wizyty także muszą przebiegać  z zachowaniem zwykłego reżimu sanitarnego;

c) osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie b  (tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2) - przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego  (jego zasady określa załącznik nr 2 do rekomendacji).

Rekomendacje ws. zasad odwiedzin pacjentów w czasie epidemii COVID-19

Rekomendacje ws. zasad odwiedzin pacjentów w czasie epidemii COVID-19

W przypadku, gdy pacjent nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19, nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie posiada negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, odwiedziny są możliwe wyłącznie przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego. Dotyczy to zarówno odwiedzających zaszczepionych jak i niezaszczepionych. Jednak w przypadku tych drugich konieczne jest posiadanie negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o przebyciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Oznacza to, że osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie uzyskały negatywnego wyniku testu i nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie będą mogły odwiedzać bliskich w szpitalu. Odstąpienie od tej zasady jest rekomendowane tylko w szczególnych sytuacjach, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych pacjentów tego podmiotu).

Rekomendacje wskazują, że przez "osobę zaszczepioną" należy rozumieć osobę, która otrzymała pełny cykl szczepienia (czyli dwie dawki w przypadku Pfizera, Moderny i Astra-Zeneki oraz jedną dawkę w przypadku Johnson&Johnson) oraz Unijny Certyfikat COVID, a od podania ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni i nie więcej niż 365 dni. 

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Osoby, które przebyły zakażenie, to osoby, u których od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego minęło od 11 do 180 dni.

Natomiast odwiedzający, którzy chcą powołać się na negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, muszą go otrzymać nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin i mieć przy sobie dokument potwierdzający wykonanie testu w takim terminie i uzyskanie negatywnego wyniku.