Zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 1 prawa o adwokaturze, adwokat nie może wykonywać zawodu, jeżeli pozostaje w stosunku pracy. Wyjątek stanowi etat na uczelni.

Czytaj także: Adwokaci na etacie: Biuro Analiz Sejmowych nie widzi przeszkód

„Od kiedy radcy prawni uzyskali ustawowo prawo do występowania w roli pełnomocnika procesowego w sprawach karnych i karnoskarbowych, zawody radcy prawnego i adwokata przestały się od siebie pod względem kompetencji różnić" – wskazywał autor petycji.

Obecny dziś w sejmie przedstawiciel palestry podkreślał, że proponowana zmiana to jednak uszczęśliwianie adwokatów na siłę.

- Środowisko adwokackie w swojej przeważającej większości – a mówię to jako osoba uprawniona do jego reprezentowania, wyłoniona w wyborach samorządowych – oczekuje pozostawienia tego zapisu (art. 4b ustawy prawo o adwokaturze – red.) – mówił Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zaznaczając, że petycja to inicjatywa anonimowej osoby, której treść zajmuje niewiele ponad pół strony tekstu.

- Nie powinno być tak, że z nieznanych pobudek inicjuje się proces legislacyjny wbrew środowisku, którego te zmiany mają dotyczyć – akcentował Dębowski.