„Kluczowe oczekiwania klientów wobec jednoosobowych i małych kancelarii radców prawnych w Polsce" – pod tym hasłem prowadzone były badania zlecone przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Jako pierwsi prezentujemy ich wynik.

– Ponad 25 lat po zmianach ustrojowych i dziesięć lat po otwarciu dostępu do zawodów prawniczych, radcowie prawni, zdając sobie sprawę z faktu, że zaspokojenie potrzeb klientów stanowi źródło przewagi na konkurencyjnym rynku, poszukują sposobów na jak najskuteczniejsze wyróżnienie swojej oferty – mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

– Wierzę, że raport jest dobrym punktem wyjścia do szukania odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie konkurować na rynku usług prawnych i budować przewagę rynkową radców.

I właśnie, aby uzyskać odpowiedź na nie, przepytano prawie 370 osób, które m.in. poproszono o oznaczenie spośród wytypowanych 28 czynników kształtujących oczekiwania klientów od jednego do maksymalnie pięciu ich zdaniem kluczowych.

Okazuje się, że dla respondentów wcale nie jest istotne, czy dana kancelaria jest innowacyjna albo współpracuje z renomowanym partnerem zagranicznym. Co więcej, nie było dla nich również istotne, czy dany prawnik wzbudza zaufanie i czy pracuje w kancelarii położonej w atrakcyjnej nieruchomości. Jako istotne te czynniki określiło tylko 3 proc. badanych. Z raportu wynika, że liczy się przede wszystkim: skuteczność (na którą wskazało 87,9 proc. badanych), kompetencje i wiedza (69,7 proc.), rzetelność (42,4 proc.) czy sprawna i szybka obsługa (42,4 proc.).

A co ze stawkami? Na to, że oferta danego radcy powinna być konkurencyjna względem realiów rynkowych, wskazało 36,4 proc. respondentów. Na promocję kancelarii w internecie zwróciło uwagę zaś 9 proc. osób.

W badaniu zadane zostały również pytania otwarte. Uczestnicy poproszeni zostali o wskazanie jednego – ich zdaniem najważniejszego – czynnika wpływającego na ich oczekiwania przy wyborze prawnika. W tym zestawienie wygrało zaangażowanie (16,4 proc. wskazań). Co to oznacza? A to, jak wyjaśnia autor badania, że klienci oczekują ścisłej współpracy, stałego kontaktu a także bezzwłocznego informowania o postępach w sprawie. Kolejne miejsce zajęła skuteczność z 13,6 proc. wskazań. Co ciekawe, ów czynnik inaczej opisywali przedsiębiorcy (dla których ważne jest, aby współpraca z kancelarią dawała możliwość zwiększenia zysków), a inaczej osoby fizyczne, którym zależy głównie na wygranej i umiejętności antycypacji wyniku sprawy przez radcę.