Słuszne są głosy przedstawicieli mediów, że projekt ustawy stawia w uprzywilejowanej sytuacji globalnych cyfrowych gigantów, którzy nie inwestują w lokalne treści, kosztem podmiotów, które inwestują w Polsce najwięcej. Proponowane regulacje mogą prowadzić do osłabienia, a nawet likwidacji części mediów w Polsce, a w konsekwencji ograniczyć prawo obywateli do wszechstronnego pozyskiwania i rozpowszechniania informacji – zauważają władze śląskiej palestry i mówią wprost: proponowane w projekcie rozwiązania nie powinny zostać przyjęte.