Nowości mają zautomatyzować część czynności - ustrukturyzowanie zawiadomień o zajęciu wierzytelności, prowadzenie komunikacji poprzez API w sprawach dotyczących prowadzonej egzekucji, cetralizacja procesu obsługi zajęć. 

Zmiany legislacyjne pozwoliły udostępnić kolejne masowe usługi dla komorników sądowych, które uproszczą praz poprawią skuteczność egzekucji, przekazała  wiceminister finansów zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Czytaj więcej

Komornicy doradzą jak mądrze pożyczać finanse

Możliwe będzie przyjmowanie ustrukturyzowanych zawiadomień (ZZW-1K) o zajęciu wierzytelności, ich aktualizacji lub uchyleniu, a także wymianie pozostałej korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi pomiędzy komornikami sądowymi a urzędami skarbowymi. To kolejne zmiany po tych wprowadzonych przez KAS w grudniu 2022 r., wtedy uruchomiono automatyczną obsługę wniosków komorników o udostępnienie informacji. 

Wszystkie ułatwieniaprowadzone są poprzez konta komorników w e-urzędzie skarbowym dostępnym za pośrednictwem APO lub e-US. Sam e-urząd skarbowy jest współfinansowany ze środków europejskich, gdzie całość kosztów wyniosła 122,8 mln zł, z czego Unia Europejska przekazała 103,9 mln zł.