Zmiany w kodeksie etyki: Radca zachowa negocjacje w tajemnicy przed kolegami z firmy

Po kilkumiesięcznym vacatio legis zmiany w radcowskim kodeksie etyki przyjęte na krajowym zjeździe zaczną obowiązywać 1 stycznia.

Publikacja: 28.12.2022 07:03

Zmiany w kodeksie etyki: Radca zachowa negocjacje w tajemnicy przed kolegami z firmy

Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki

Część zmian ma charakter porządkujący i dostosowujący przepisy do unijnych wymogów (głównie w zakresie informowania o wykonywaniu zawodu), część zaś wprowadza nowe regulacje.

Zmiany odpowiadają na przeobrażające się dynamicznie otoczenie i warunki wykonywania zawodu – mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Izby Radców Prawnych. – Mają oraz zapewniać lepszą ochronę interesu publicznego i klienta – dodaje.

Czytaj więcej

U radców prawnych idą duże zmiany

Poszerzono obowiązki radców prawnych w zakresie ochrony tajemnicy zawodowej – w przypadku zwolnienia z niej przez prokuratora. Obok wcześniejszego „podjęcia wszelkich środków w celu ograniczenia zakresu zwolnienia” dodano nakaz dbania o preceduralną poprawność realizacji tego zwolnienia (wyłączenie jawności i poinformowanie właściwej izby samorządu). Doprecyzowano też, że radca prawny nie będzie mógł wnosić o przesłuchanie jako świadka samego siebie (art. 20 KERP). Radca będzie musiał też zachować w tajemnicy przebieg negocjacji (nie jak dotąd jedynie pertraktacji ugodowych), w których brali udział nawet wobec kolegów ze swej kancelarii.

Nowy kodeks zezwala radcom prawnym na prowadzenie działalności zawodowej lub gospodarczej niebędącej świadczeniem pomocy prawnej oraz niepozostającej z nią w bezpośrednim związku, jeśli nie ogranicza to jego niezależności, nie uchybia godności zawodu, nie zagraża tajemnicy radcowskiej ani nie rodzi konfliktu interesów.

Wprost zakazana zostanie natomiast współpraca przy wykonywaniu zawodu z podmiotami świadczącymi pomoc prawną lub prowadzącymi regulowaną działalność prawniczą w sposób nieuprawniony. Chodzi tu przede wszystkim o tzw. kancelarie odszkodowawcze, które często zatrudniają profesjonalnych pełnomocników jako podwykonawców przy reprezentowaniu klienta w sądzie. Tym samym celom służy zakaz „wprowadzania w błąd odbiorców usług świadczonych przez osoby trzecie, co do ich charakteru lub rzeczywistego pochodzenia”. Podobny cel ma zakaz dzielenia się wynagrodzeniem z podmiotami, które nie brały udziału w świadczeniu pomocy prawnej (z wyjątkiem wspólnego wykonywania zawodu). Nowe brzmienie KERP przewiduje również dokładne oznaczenie informowania o wykonywania zawodu.

W nowelizacji kodeksu doprecyzowano także kwestie konfliktu interesów.

Będzie trzeba uwzględnić zarówno realne, jak i potencjalne takie konflikty. Ponadto, w przypadku wspólnej kancelarii wielu pełnomocników, jeśli jeden z nich dotknięty będzie konfliktem interesów, przyjmuje się, że dotyczy on też wszystkich innych. Może być on jednak rozwiązany za zgodą aktualnych lub byłych klientów, jeśli wcześniej przyjęto odpowiednie środki organizacyjne i techniczne dla zapewnienia ochrony tajemnicy zawodowej, a także gwarancji, że wiedza o sprawach klientów nie zapewni w tym przypadku nieuzasadnionej przewagi (art. 26a ust. 2 KERP).

Nie dotyczy to pełnienia funkcji obrońcy lub pełnomocnika, gdy klienci są po przeciwnych stronach.

Możliwość ta została następnie uzupełniona w regulaminie wykonywania zawodu (również wejdzie w życie 1 stycznia) przez dodanie obowiązku opracowania odpowiednich barier informacyjnych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej różnym klientom w sytuacji konfliktu (§ 7 Regulaminu).

– Wejście w życie zmian w kodeksie trzeba też połączyć z nowym regulaminem wykonywania zawodu – tłumaczy Ryszard Wilmanowicz, przewodniczący Komisji Etyki KIRP. – Teraz w okresie wdrożeniowym skupiamy się na działalności informacyjnej i edukacyjnej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji oraz okręgowych izb w tym zakresie. Zmiany wejdą w życie, ale ich stosowanie ukształtuje się dopiero w orzecznictwie sądów dyscyplinarnych – dodaje.

Część zmian ma charakter porządkujący i dostosowujący przepisy do unijnych wymogów (głównie w zakresie informowania o wykonywaniu zawodu), część zaś wprowadza nowe regulacje.

Zmiany odpowiadają na przeobrażające się dynamicznie otoczenie i warunki wykonywania zawodu – mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Izby Radców Prawnych. – Mają oraz zapewniać lepszą ochronę interesu publicznego i klienta – dodaje.

Pozostało 90% artykułu
Bad Gateway

Error 502

Something went wrong!

Zephr received the request but the origin did not respond.

Browser

You

Working
Edge

Cloud

Working
Host

Error

Why did this happen?

The request to the origin server timed out and as a result the requested page cannot be displayed.

What can I do?

As a visitor

Please wait and try again soon.


As the owner of the site

Check your site has been configured correctly and Zephr's connections are not being blocked.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo dla Ciebie
Trybunał: koła łowieckie nie muszą płacić rolnikom za każdą szkodę
Sądy i trybunały
Po wyroku TK rząd Morawieckiego chce szybko wyrównać krzywdy sędziom
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?