Naczelna Rada Adwokacka podjęła w sobotę uchwałę, w której odniosła się do opublikowania przez policję wizerunku osób uczestniczących w dniach 16-17 grudnia 2016 r. w demonstracji przed gmachem Sejmu RP z umieszczonym przy nich komentarzem, jednoznacznie piętnującym te osoby jako sprawców naruszenia porządku publicznego.

W uchwale NRA przypomina, że w demokratycznym państwie prawa niedopuszczalna jest stygmatyzacja osób demonstrujących swe poglądy polityczne, zwłaszcza jeśli dokonują jej organy władzy publicznej, w tym m.in. organy ścigania na etapie poprzedzającym ewentualne prawomocne orzeczenie organu sądowego.

Adwokaci podkreślają, że takie działania nie tylko naruszają dobra osobiste osób, których wizerunek został opublikowany, ale przede wszystkim godzą w konstytucyjnie gwarantowaną wolność wyrażania poglądów politycznych, stanowiąc w istocie naruszenie porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej