Sejmowa podkomisja kontynuowała we wtorek prace nad nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Wśród przyjętych nowych przepisów znalazła się też reguła zakazująca stosowania klauzul ograniczających wybór audytora do pewnej kategorii firm.

Według propozycji rządu zakaz miał dotyczyć umieszczania takich klauzul w umowach o badanie sprawozdania finansowego. Ostatecznie posłowie zdecydowali się rozszerzyć taki zakaz na wszelkie porozumienia dotyczące relacji z audytorem.

– W praktyce chodzi o porozumienia ograniczające wybór do firmy np. z wielkiej czwórki albo takiej, która ma zasięg międzynarodowy – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Jego zdaniem rozwiązanie takie sprzyja wyrównywaniu szans na rynku.

Inna przyjęta poprawka do projektu zakłada, że w ciągu pół roku od wejścia w życie ustawy niemal 7 tys. biegłych rewidentów będzie musiało wymienić legitymacje potwierdzające ich uprawnienia zawodowe. To efekt m.in. zmiany nazwy samorządu. Teraz audytorzy będą zrzeszeni w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. – Zapewniam koleżanki i kolegów, że ta wymiana nie będzie się wiązała z kosztami i formalnościami – deklaruje Krzysztof Burnos.

Dodaje, że Izba wkrótce ogłosi konkurs na nowe logo samorządu i projekt legitymacji.

Choć prace podkomisji dobiegają końca, to wciąż nie zostały ostatecznie rozwiązane niektóre kontrowersyjne kwestie. Projekt przewiduje najkrótszy w Europie okres obowiązkowej rotacji biegłego rewidenta – tylko pięć lat. Samorząd audytorski chce walczyć o co najmniej dziesięcioletni okres, tak jest w wielu innych krajach Europy.

We wcześniejszych pracach podkomisja próbowała też rozwiązać sprawę postulowanego przez niektórych doradców podatkowych zakazu świadczenia dodatkowych usług (w tym właśnie doradztwa podatkowego) na rzecz badanych jednostek. Podkomisja ustaliła, że audytor nie będzie miał prawa do obliczania podatku dochodowego i VAT takim klientom. Pozostawiono jednak możliwość świadczenia im usług doradztwa podatkowego. Biegli rewidenci będą zatem mogli zajmować się sprawami podatków w audytowanych jednostkach, tyle że w ramach odrębnie świadczonych usług.

Etap legislacyjny: przed drugim czytaniem w Sejmie