„Rzeczpospolita" dotarła do stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w którym samorząd ten zdecydowanie krytykuje przepisy i praktykę dotyczące zwalniania z tajemnicy zawodowej.

Doradcy krytykują przede wszystkim obowiązujące od 1 stycznia przepisy rozdziału 11a ordynacji podatkowej, dotyczące obowiązkowego ujawniania schematów podatkowych. Przewidziano tam dość szerokie możliwości zwalniania doradcy z tajemnicy zawodowej, by mógł informować władze skarbowe o scenariuszach biznesowych swoich klientów.

KRDP podkreśla, że tak sformułowane przepisy są sprzeczne z konstytucją, a ich oczywista wadliwość powoduje, że zwolnienie doradcy podatkowego z zachowania tajemnicy nie wywołuje skutków. „Co oznacza, że doradcy podatkowi nadal są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej na podstawie przepisów ustawy o doradztwie podatkowym" – przestrzega KRDP.

W uchwale wspomniano też o praktykach zwalniania doradców podatkowych z tajemnicy zawodowej także w innych przypadkach niż ujawnianie schematów. „W ostatnim czasie pojawiły się w praktyce wymiaru sprawiedliwości przypadki próby zwolnienia doradcy podatkowego przez prokuratora z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w trybie art. 180 § 1 kodeksu postępowania karnego" – zauważa KRDP w uchwale. Chodzi o przepis, który pozwala prokuratorom na takie praktyki „dla dobra wymiaru sprawiedliwości". KRDP zauważa, że istnieje inny przepis, który odnosi się wprost do tajemnicy zawodów zaufania publicznego, i to on powinien być stosowany. To § 2 tego samego artykułu k.p.k., który tym się różni od § 1, że pozwala na zwolnienie z tajemnicy tylko sądowi.

Czytaj także:

Doradcy podatkowi chcą bronić tajemnicy zawodowej

KRDP uważa, że takie zjawiska to zagrożenie dla fundamentalnych gwarancji wykonywania zawodu doradcy. Zapowiada „stosowne kroki" mające na celu wyeliminowanie kwestionowanych przepisów ordynacji z systemu prawa. W praktyce będzie to oznaczało prawdopodobnie zaskarżenie ich do Trybunału Konstytucyjnego za pośrednictwem upoważnionej do tego instytucji.

Doradcy zauważają też, że w sferę tajemnicy wkraczają ostatnio nie tylko prokuratorzy, ale też niektórzy klienci doradców. Domagają się bowiem, by w umowach o świadczenie doradztwa podatkowego zawierać klauzule zwalniające z tajemnicy zawodowej. – Tajemnica zawodowa jest dla nas najważniejsza. Jeśli ktoś z doradców zawarł już takie umowy, to powinien je wypowiedzieć albo odpowiednio aneksować – powiedział „Rzeczpospolitej" prof. Adam Mariański, przewodniczący KRDP.