Na tę informację osoby niepełnosprawne i ich bliscy czekali od miesiąca. Pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnością Krzysztof Michałkiewicz potwierdził, że do projektu nowelizacji rozporządzenia ws. środowiskowych domów samopomocy przywrócony zostanie zapis o domach typu D – dla niesamodzielnych osób z kilkoma rodzajami niepełnosprawności, np. ruchową i intelektualną, oraz z ciężką postacią autyzmu, wymagających stałej opieki i uwagi opiekuna.

Czytaj także: Nie będzie środowiskowych domów samopomocy tylko dla osób z autyzmem?

Obietnicę rozszerzenia typów środowiskowych domów samopomocy zapisano w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Miały też stać się domem dla tych, którzy stracili opiekunów. W ubiegłym roku zostały wpisane do projektu nowelizacji rozporządzenia, by przed świętami Bożego Narodzenia zostać z niego wykreślone.

Jak jednak zapewnili „Rzeczpospolitą" przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po rozmowach ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, m.in. członkami inicjatywy „Chcemy całego życia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin", domy typu D zostały przywrócone do rozporządzenia, a problem niesamodzielnych autystów czy niepełnosprawnych ze sprzężeniami jest ważny dla ustawodawcy.

Tydzień temu pisaliśmy, że rozwiązanie systemowe, jakim byłby nowy typ środowiskowych domów samopomocy, ma zastąpić doraźne rozwiązanie w postaci programów w ramach tegorocznego dofinansowania z funduszu solidarnościowego. Przedstawiciele resortu zapewniają jednak, że dofinansowywane w tym roku centra opiekuńczo-mieszkalne dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich opiekunów czy dofinansowanie asystenta osoby niepełnosprawnej będą jedynie dopełnieniem trwałego wsparcia.

Tegoroczny budżet na świadczenia finansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych to 647 mln zł. Część z tej kwoty zasili budowę centrów dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w których zamieszkają, gdy rodzic czy opiekun zachoruje lub zechce skorzystać z przewidzianego w programie „Za życiem" urlopu wytchnieniowego. Konkursy na poszczególne rodzaje wsparcia nie zostały jednak jeszcze rozpisane i nie wiadomo, ile pieniędzy zasili poszczególne programy. Rozstrzygnięcie nastąpi najwcześniej w marcu.