O braku miejsc w przedszkolu trzeba informować

Listę dzieci, które nie dostały się do przedszkoli, dyrektorzy przekazują wójtom, ci wojewodom, a wojewodowie ministrowi edukacji.

Aktualizacja: 23.12.2014 09:12 Publikacja: 23.12.2014 08:30

O braku miejsc w przedszkolu trzeba informować

Foto: www.sxc.hu

1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie niektóre przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego.

Określają one tryb i terminy przekazywania informacji o dzieciach, które z braku miejsc nie dostały się do przedszkoli publicznych lub niepublicznych czy innych form wychowania przedszkolnego.

Informację o tym dyrektorzy placówek, w tym szkół, w których są oddziały przedszkolne, przekazują wójtom do 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok, na który rekrutacja jest prowadzona.

Wójt – do 15 października – informuje wojewodę o liczbie dzieci, którym nie wskazał miejsca w przedszkolu.

Wojewoda zbiera te dane i do 31 października przekazuje ministrowi edukacji, z rozróżnieniem na poszczególne gminy.

podstawa prawna: rozporządzenie z 13 sierpnia 2013 r. DzU z 22 sierpnia, poz. 956

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność