Takie m.in. rozwiązania wprowadza nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zwana megaustawą.

Zmiany, które przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji, mają przede wszystkim usunąć najważniejsze bariery administracyjne, które obecnie blokują inwestycje telekomunikacyjne. Likwidacja tych barier będzie się w dużej mierze odbywać na koszt samorządów. Jednak informacji o tym, jakie skutki finansowe dla gmin czy powiatów spowoduje wejście w życie projektu – nie wiadomo. Jak bowiem czytamy w ocenie skutków regulacji, na obecnym etapie prac są one niemożliwe do oszacowania. A skoro tak, to nie trzeba wskazywać sposobów ich rekompensowania.