Rządowe Centrum Legislacji opublikowało właśnie opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt noweli ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Powód? W wielu rejonach kraju nie ma wystarczającego dostępu do autobusowej komunikacji publicznej lub nie funkcjonuje ona w ogóle. Co proponuje resort?

Po pierwsze, zamierza utrzymać możliwość ubiegania się o rekompensowanie z budżetu państwa utraconych przychodów z powodu ulg ustawowych za przejazd przez przewoźników niebędących operatorami publicznego transportu zbiorowego.

Po drugie, odstąpienie od mającej wejść w życie 1 stycznia 2023 r. zmiany wprowadzającej potwierdzenia zgłoszenia przewozu.

Po trzecie, zmianę przepisów dotyczących zamówień udzielanych podmiotowi kontrolowanemu przez zamawiającego (tzw. in-house).

Po czwarte, umożliwienie zawierania przez wojewodę z organizatorem oprócz rocznych umów o dopłatę także wieloletnich umów o dopłatę. I po piąte, ustanowienie na obszarze danego województwa zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obowiązującego w jego granicach.

Etap legislacyjny: konsultacje

Czytaj więcej

Coraz droższe bilety i cięcia kursów. "Patrzymy w przyszłość z przerażeniem"