Zarząd ZMP pozytywnie ocenił rządowy projekt ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

– To ważny dla miast projekt nowelizacji. Zawiera rozwiązania, które mogą korzystnie wpłynąć na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, np. poprzez zapisy dotyczące większych uprawnień w dysponowaniu własnym zasobem – wyjaśnia Andrzej Porawski, dyrektor biura ZMP.

– W projekcie jest sporo elementów, które nam odpowiadają, na które czekaliśmy i o które wnioskowaliśmy – wskazuje Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP. – Jest to np. brak dziedziczenia mieszkań komunalnych. Mieszkania te powinny być wykorzystywane do zaspokajania potrzeb osób, które są biedne i potrzebują pomocy. Nie powinno być tak, że mieszkania te przechodzą z pokolenia na pokolenie w jednej rodzinie i nie spełniają funkcji socjalnej. Taką propozycję w projekcie chwalimy – dodaje prezes Frankiewicz. – Nie podoba nam się jednak kilka szczegółowych zapisów, które uniemożliwią funkcjonowanie niektórych dobrych praktyk – zaznacza.

Samorządowcy zwracają też uwagę na niespójność projektu. Podkreślają, że ze względu na różną sytuację geograficzną i społeczną gmin przepisy prawa powinny się ograniczać do wyznaczania generalnych kierunków i ram działania jednostek samorządu terytorialnego, które powinny mieć swobodę w prowadzeniu własnej, samodzielnej polityki mieszkaniowej.

– Dlatego ostateczną opinię o tym projekcie zarząd Związku podejmie już w nowym roku, po zebraniu i uporządkowaniu opinii z miast oraz z Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej ZMP – tłumaczy dyrektor Porawski.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.cyran@rp.pl