Obowiązująca od lipca ustawa o działalności leczniczej pozwala samorządom, czyli organom założycielskim szpitali, dostać dotację z budżetu państwa. Ze wsparcia finansowego skorzystają mianowicie powiaty czy gminy, które przekształcą zakłady opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego do 31 grudnia 2013 r. i zdążą jeszcze przed tym dniem złożyć wniosek do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie pieniędzy. Resort przewidział dla wszystkich zainteresowanych samorządów 1,5 mld zł.

Pieniądze dla najszybszych

– Zakłady opieki zdrowotnej i ich właściciele powinni się jednak pośpieszyć z planowanymi zmianami, bo samorządy, które złożą wniosek tuż przed końcem 2013 r., mogą nie załapać się na dotację. Obowiązuje tu zasada: kto pierwszy, ten lepszy – ostrzega Piotr Pawłowski, radca prawny z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Zaznacza, że resort zdrowia przewidział wprawdzie, że do tego czasu zdąży przekształcić się około 40 proc. ZOZ, ale i dla nich wszystkich pieniędzy może nie wystarczyć. Dlatego już teraz właściciele i zarządzający szpitalami powinni rozpocząć proces zmiany ich formy organizacyjno-prawnej, by jeszcze w 2013 r. złożyć wniosek o dotację.

48 samorządów

złożyło wnioski o dotację dla szpitali przekształcanych w „planie B"

– Z puli 1,5 mld zł jeden samorząd w zamian za przekształcenie ZOZ w spółkę prawdopodobnie dostanie równowartość pieniędzy, jakie jest winien wierzycielom, którzy zgodzą się na ich umorzenie – szacuje Pawłowski. Jego zdaniem sprawne przekształcenie umożliwi ustawa o działalności leczniczej i może ono trwać mniej więcej pół roku. Ten czas należy liczyć od momentu, kiedy np. rada powiatu podejmie uchwałę o przekształceniu, do finału, czyli wpisaniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Długie przekształcenia

Robert Mołdach, ekspert w dziedzinie zdrowia Pracodawców RP, uważa jednak, że jest to zbyt optymistyczne spojrzenie, bo dotychczasowe transformacje szpitali, które umożliwiało Ministerstwo Zdrowia w programie „plan B", trwały dłużej, nawet dwa i pół roku, i dlatego trzeba już zacząć przekształcać szpital, aby zdążyć na 2013 r.

399 mln zł

dotacji przyznało Ministerstwo Zdrowia szpitalom przekształconym w „planie B"

Zmiana jego formy to trudny i długi proces, bo zawsze znajdzie się grupa osób, która może go zablokować. Najlepiej widać to na przykładzie ZOZ w Blachowni – wskazuje Mołdach. Opowiada, że tam w 2010 r. zmiany zastopowały częstochowskie związki zawodowe, a sprawa znalazła finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ten zaś uchylił uchwałę rady powiatu o likwidacji ZOZ i oddaniu go w dzierżawę prywatnej firmie, argumentując, że samorząd ograniczył pacjentom dostęp do opieki zdrowotnej.

Teraz zachętą dla gmin i powiatów do transformacji ZOZ ma być oprócz dotacji możliwość umorzenia długów. Ustawa o działalności leczniczej wskazuje, że – po pierwsze – samorządy powinny przeznaczyć uzyskane z resortu dotacje na spłatę pozostałych prywatnych zobowiązań ZOZ.

Po drugie – będą mogły liczyć na umorzenie długów publicznych, które przejmą od przekształconych szpitali. Chodzi tu np. o długi wobec urzędu skarbowego i opłat celnych. Właściciele nie unikną jednak spłaty pieniędzy, które szpitale są winne Państwowemu Funduszowi Osób Niepełnosprawnych czy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne.

masz pytanie - wyślij e-mail do autorki k.nowosielska@rp.pl

Czytaj też:

 

Zobacz

»

Samorząd

»

Zadania

»

Zdrowie