Już w listopadzie 2015 r. rzecznik wskazywał na problem dysproporcji w podziale środków przeznaczanych na edukację polskich dzieci w szkolnych punktach konsultacyjnych oraz w szkołach społecznych w Irlandii.

- Wskutek niesprawiedliwości w podziale pomocy materialnej ze strony resortu edukacji wiele nowych polskich szkół musiało zostać zamkniętych, a w konsekwencji - wiele polskich dzieci przestaje mówić, czytać, pisać, myśleć w języku ojczystym – pisał wtedy Marek Michalak w wystąpieniu do minister edukacji Anny Zalewskiej.

Kolejne niepokojące sygnały dotyczące podziału środków na oświatę polonijną napłynęły do RPD z Japonii. Tam dysproporcje są jeszcze większe niż w Irlandii.

- Finansowania szkolnictwa polonijnego wyraźnie potrzebuje zmian, a wcześniej szczegółowej analizy tematu z powodu różnorodnych uwarunkowań dotyczących tej kwestii oraz interesów poszczególnych grup społecznych. Kluczowe znaczenie w rozwiązaniu tego problemu mają międzyresortowe uzgodnienia – podkreśla Marek Michalak w najnowszym wystąpieniu do MEN.

RPD zwrócił się w nim ponownie o podjęcie działań, które umożliwią wszystkim dzieciom przebywającym poza granicami Polski równy dostęp do oferty edukacyjnej.