Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. – podało Centrum Informacyjne Rządu.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł, czyli o 200 zł (7,7 proc.) więcej niż w 2020 r. (2,6 tys. zł).

W rezultacie, w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r. – wylicza rząd. Obecnie płacę minimalną otrzymuje ok. 1,7 mln osób.

Zgodnie z rozporządzeniem, w 2021 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł. Oznacza to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł).

Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, podwyższenie płacy minimalnej do 2,8 tys. zł poparł Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacje takie jak Pracodawcy RP czy Konfederacja Lewiatan opowiadały się na zamrożeniem płacy minimalnej na poziomie z 2020 r. lub za wzrostem o minimalny wskaźnik wynikający z przepisów.

Rząd podkreśla, że konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy otrzymują najniższą płacę, w 2021 r. ma ona być wyższa w porównaniu z 2015 r. o 1050 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.