To pierwsze takie zbiorcze dane z całego kraju, które udostępnił resort. To właśnie ci pracodawcy są najbardziej narażeni na drastyczne podwyżki ustawowego najniższego wynagrodzenia.

W mikrofirmach i małych firmach z uwagi na ich specyfikę oraz specjalizację branżową dominują pracownicy zatrudnieni na stawce płacy minimalnej - to było wiadomo już dawno. Nikt jednak nie znał skali tego zjawiska. Teraz Business Insider Polska uzyskał dostęp do wcześniej niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów, które przygotowało zestawienie na potrzeby Rady Dialogu Społecznego. Są to dane całościowe i najdokładniejsze w możliwych - informuje Business Insider Polska.

Okazuje się, że w mikrofirmach (zatrudniających do 10 pracowników) ok. 63 proc. ubezpieczonych na umowie o pracę ma podstawę do naliczania składek nie przekraczającą płacy minimalnej. W przypadku małych firm (do 20 osób) ten odsetek wynosi 40 proc.. Podczas gdy w dużych firmach jest to zaledwie 7 proc., a średnio w całej gospodarce 22 proc..