Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2023 r. wyniosło 7005,76 zł. Podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - napisano w komunikacie.

Według wyliczeń GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w II kw. 2023 r. wzrosło w ujęciu rocznym o 13,8 procent.