W Stanach Zjednoczonych, gdzie z powodu epidemii przeprowadzono jedynie wybory w formie korespondencyjnej, zapisało się do spisu wyborców 33827 osób. To wzrost o 52% względem I tury wyborów w roku 2015, gdy zapisanych było 22141 osób.

W Wielkiej Brytanii zapisanych było ponad 129 tysięcy osób. Pięć lat temu było to ponad 73 tys. rodaków.

Wzrost odnotowano również w Irlandii, gdzie wzrost względem wyborów sprzed 5 lat sięgał 71 proc. Teraz w spisie wyborców figurowało 21 715 osób.

"Duży wzrost liczby osób figurujących w spisach wyborców odnotowano także w Norwegii (2020: 13 867 osób, 2015: 9444; wzrost o 46%). Także tutaj procent zwróconych pakietów wyborczych był w tym roku wyższy niż w pierwszej turze wyborów w roku 2015 (2020: 76%, 2015: 74%)" - informuje MSZ.

O 129 proc. wzrosła liczba wyborców w Holandii. We Francji był to wzrost rzędu 44 proc.

"Przypominamy także, że wyborca, który nie był ujęty w spisie wyborców u konsula przed I turą, a chce głosować za granicą w II turze korespondencyjnie, powinien zgłosić się do spisu u właściwego konsula do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00 czasu lokalnego. Natomiast wyborca nieujęty w spisie wyborców u konsula, chcący zapisać się do głosowania osobistego w obwodzie głosowania, w którym będzie to możliwe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, powinien zgłosić się do spisu do 9 lipca 2020 r. do godz. 24:00" - informuje MSZ.