Henryk Giedroyc przez blisko pół wieku – od 1952 do 2000 roku – odpowiadał za organizację prenumeraty i dystrybucję wydawnictw Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte. Był życzliwy i pomocny, współpracownicy nazywali go dobrym duchem paryskiej „Kultury”. Od 2003 roku, po śmierci Zofii Hertz, był prezesem Stowarzyszenia Instytutu Literackiego „Kultura”.

Henryk Giedroyc urodził się w 1922 roku w Warszawie. We wrześniu 1939 roku z bratem Jerzym opuścił Polskę. Po ewakuacji z Rumunii jako żołnierz Brygady Karpackiej brał udział m.in. w walkach pod Tobrukiem. Przeszedł cały szlak bojowy w Drugim Korpusie Polskim pod dowództwem generała Andersa. Po wojnie trafił do Anglii. W 1952 roku dołączył do zespołu „Kultury”. Jego żona Leda Pasquali zmarła w 2002 roku.

Henryk Giedroyc spocznie w podparyskim Le Mesnil-le-Roi obok innych twórców paryskiej „Kultury”: Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego, Zofii i Zygmunta Hertzów.

Zgodnie z jego wolą Stowarzyszenie Instytutu Literackiego „Kultura” będzie kontynuować działalność, opiekując się własnymi bogatymi zbiorami archiwalnymi.