Wydarzenia Gospodarcze

Nadchodzą trudne czasy dla pasywnych inwestorów

Pomimo trwającej od listopada korekty na GPW, mijający rok inwestorzy giełdowi mogą zaliczyć do bardzo udanych. W 2022 r. o wysokie stopy zwrotu będzie trudniej.

Wydarzenia Gospodarcze

Po pierwsze cierpliwość, po drugie dywersyfikacja

Ignorowanie ESG to zła strategia

Aż trzy czwarte inwestorów instytucjonalnych twierdzi, że może wyjść z inwestycji w przedsiębiorstwa, które nie respektują czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem. Takie firmy nie dostaną też kredytu.

Dwie strony medalu rozwoju branży OZE w Polsce

Atrakcyjność sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce rośnie, niemniej jego dalszy rozwój będzie uzależniony od zmniejszenia barier regulacyjnych, inwestycji w infrastrukturę przesyłową oraz możliwości wykorzystania rynkowych mechanizmów finansowania inwestycji.

Pracownicy doceniają dbałość firm o zrównoważony rozwój

Coraz więcej polskich pracodawców, na czele z dużymi firmami, dostrzega znaczenie ESG, w tym działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, w przyciąganiu dobrych kandydatów do pracy i w motywowaniu załogi.

Eksperci i ich rynkowe wizje na nadchodzące miesiące

Czy jest szansa na kontynuację hossy na rynku surowców? Czy podwyżki stóp procentowych są zagrożeniem dla rynku nieruchomości? Czy polskiej giełdzie jest blisko do bessy?

Banki i fundusze nie będą finansować szkodliwych projektów

Dbałość o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to nie tylko modne hasła. Od tych kwestii coraz mocniej uzależnione są warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, m.in. pozyskiwanie pieniędzy na dalszy rozwój biznesu.

Gotowi na nową normalność

Elementem nowej normalności są dla nas coraz silniejsze oczekiwania dotyczące zaangażowania biznesu w ideę zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy do tego przygotowani – mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu CIECH S.A.

Dzięki ESG w biznesie dochodzi do przełomu

Odpowiedzialność firm w zakresie zrównoważonego rozwoju to nie jest kwestia chwilowej mody. Dzięki coraz bardziej precyzyjnemu raportowaniu ESG stało się istotną wskazówką dla inwestorów.

Nie ma wolności bez regulacji?

Internet to nieomal synonim globalizacji. To ogólnoświatowa przestrzeń swobodnej wymiany informacji. Tak to wygląda w teorii.

Wydobyć z sieci to, co najlepsze

Internet to jedna z największych zdobyczy naszej cywilizacji. Zdecydowanie ułatwia też życie w dobie pandemii. Jednocześnie jest wynalazkiem, który tworzy pewne nowe zagrożenia. Trzeba znaleźć równowagę między korzyściami, które internet zapewnia, a kosztami, których nam przysparza – mówi „Rzeczpospolitej” Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP.

Jak banki pomogły w cyfryzacji Polski

Banki to instytucje, do których ludzie mają zaufanie. Dlatego chcieliśmy, aby były zaangażowane w cyfryzację administracji.

Cybersuwerenność, czyli realne granice w wirtualnym świecie

Ponad ćwierć wieku minęło od kiedy John-Perry Barlow opublikował „Deklaracje niepodległości cyberprzestrzeni”.

Cyfrowy dziki zachód

Internet to dzisiaj dziki zachód, gdzie rządzi prawo silniejszego. Postulaty środowisk akademickich, które widziały internet jako sferę wolności, kreatywności i wymiany informacji, zostały spełnione tylko częściowo.

Co to jest cybersuwerenność?

Dla wielu państw na świecie podstawowym problemem jest wciąż brak powszechnego dostępu do internetu.

Zielone startupy rozwijają skrzydła z inwestorami z zagranicy

Globalny trend do inwestycji w przedsięwzięcia wspierające zrównoważony, ekologiczny rozwój dotarł także do Polski, gdzie jako pierwsi docenili go założyciele innowacyjnych spółek. Są jednak szanse na dopływ funduszy do greentech.

Cel: pomoc firmom w tarapatach

Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji znalazło się w centrum uwagi ekspertów, którzy rozmawiali zarówno o aspektach prawnych, jak i praktycznym wsparciu dla firm, które znalazły się w kłopotach.

Jak mądrze i praktycznie wesprzeć biznes

Jak podkreślają eksperci, rolą doradców restrukturyzacyjnych jest wspierać przedsiębiorców i zachęcać ich, by nie obawiali się przychodzić i przedstawiać swoich problemów.

Pandemia wydłużyła postępowania

Jak przebiegają postępowania restrukturyzacyjne? Czy sądy radzą sobie z restrukturyzacją, szczególnie w dobie pandemii?

Już jest elektroniczny Krajowy Rejestr Zadłużonych

Od 1 grudnia każdy może sprawdzić, czy w stosunku do danej firmy nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub ogłoszona upadłość. A także, czy dłużnik nie złożył wniosku restrukturyzacyjnego lub o ogłoszenie upadłości.