Dwa konkursy na granty dotyczące tych aspektów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw prowadzi aktualnie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). Do 4 grudnia br. mikro, małe, średnie, ale też i duże firmy mogą ubiegać się o środki na tworzenie i rozwój firmowego zaplecza badawczo-rozwojowego (aparatura, sprzęt, technologie niezbędne do prowadzenia prac B+R). Na ten cel MJWPU oferuje ponad 25 mln zł.

W drugim konkursie pula wynosi 21 mln zł. Pieniądze te firmy z sektora MŚP, jak i duże, a także klastry mogą pozyskać na eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych. W większości konkursów o unijne dofinansowanie dla przedsiębiorstw wymagana jest zgodność z obszarami tzw. inteligentnych specjalizacji Mazowsza, czyli wysoką jakością życia, inteligentnymi systemami zarządzania, nowoczesnymi usługami dla biznesu i bezpieczną żywnością. W przypadku eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych jest inaczej gdyż wsparcie obejmie prace badawczo-rozwojowe wykraczające poza te obszary. Dotacja może pokryć koszty dotyczące m.in. odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, zlecenia prac merytorycznych instytucji naukowej czy zakupu niezbędnych materiałów, np. surowców, półproduktów. W tym naborze przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 10 stycznia 2018 r.

Więcej o dotacjach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową firm w rozmowie wideo z Mariuszem Frankowskim, dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 17 listopada 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, są dostępne na stronie internetowej.