„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Kongresu „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji"

– Są dwie przyczyny, dla których Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zajmuje się tematyką restrukturyzacji. Po pierwsze, od 30 lat, od powstania ARP, mierzyliśmy się z wyzwaniami restrukturyzacji. Przede wszystkim dotyczyło to gałęzi problemowych; trafiały do nas najczęściej spółki związane z grupą Skarbu Państwa, które wymagały szczególnego podejścia – powiedział r. pr. Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP, otwierając Konferencję Naukową – Kongres Restrukturyzacyjny „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji". Organizatorem wydarzenia była Agencja Rozwoju Przemysłu, a patronat medialny nad konferencją objęła „Rzeczpospolita".

Paweł Kolczyński dodał, że ARP może się pochwalić pozytywnymi wynikami procesów restrukturyzacyjnych. – Aczkolwiek jest to działalność niewdzięczna. Jak każdy, kto zajmuje się restrukturyzacją, zdaję sobie sprawę, że to nie jest tylko kwestia prawna czy finansowa. To jest też bardzo często kwestia ludzka i znalezienie odpowiedniej ścieżki wyjścia z problemów, które dotyczą przedsiębiorstw w restrukturyzacji, jest bardzo trudne – podkreślił wiceprezes ARP.

30 lat doświadczenia

Paweł Kolczyński przypomniał, że na przestrzeni 30 lat działalności ARP wiele restrukturyzacji zakończyło się sukcesem, potwierdzonym następczą pozytywną notyfikacją Komisji Europejskiej.

– Wśród takich przykładów możemy wskazać restrukturyzację Przewozów Regionalnych, czyli POLREGIO, największego przewoźnika w Polsce świadczącego usługi przewozu kolejowego osób. A także Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, gdzie spółka [znalazła się w kłopotach] w efekcie kryzysu z początku dekady i załamania, które w sposób szczególny przetoczyło się przez branżę budowlaną, infrastrukturalną – mówił Paweł Kolczyński.

– A po drugie, zajmujemy się tą tematyką m.in. również dlatego, że Agencja Rozwoju Przemysłu od 16 lipca 2020 r. na mocy ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw, a formalnie od uruchomienia tego programu we wrześniu 2020 roku, zajmuje się także udostępnianiem środków na restrukturyzację w ramach programu „Polityka nowej szansy" – wskazał wiceprezes ARP.

– To bardzo ważny program, pierwszy tak kompleksowy, który ma oczywiście charakter pomocy publicznej, ale notyfikowanej przez Komisję Europejską, który daje szansę przedsiębiorcom, którzy stali się niewypłacalni, którzy z różnych względów wskazanych w ustawie pragną podjąć próbę restrukturyzacji. Do tego potrzebują oczywiście środków finansowych. Mogą je pozyskać w ramach trzech różnych instrumentów – powiedział Paweł Kolczyński. – De facto nie można przeprowadzić restrukturyzacji bez zapewnienia środków finansowych. A jak trudno jest pozyskać środki dla przedsiębiorstw, które są już w stanie restrukturyzacji formalnej czy nieformalnej, doskonale wiedzą wszyscy, którzy się z tymi procesami się zetknęli.

R.pr. Marzena Zalewska, dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa w ARP, zarysowała zakres tematyczny konferencji. – Porozmawiamy na temat restrukturyzacji przedsiębiorstw, które są zagrożone niewypłacalnością bądź też są niewypłacalne lub też mają przejściowe problemy płynnościowe – wskazała Marzena Zalewska.

Dodała, że od 1 grudnia działa nowoczesny, cyfrowy krajowy rejestr zadłużonych. – Jesteśmy bardzo ciekawi państwa opinii na jego temat po tych pierwszych dniach funkcjonowania – powiedziała dyr. Zalewska.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Warto przypomnieć, że według raportu firmy Coface w 2020 r. w Polsce odnotowano 1243 przypadki niewypłacalności polskich przedsiębiorstw; to wzrost o 22 proc. wobec 2019 r. Z tego sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 887 firm (o 13 proc. mniej niż w 2019 r.), a w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niewypłacalność w formie nowego uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (bez rejestracji w sądzie) obwieściło 356 podmiotów gospodarczych.

Doskonała przestrzeń na debatę

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. Dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW, prorektor ds. studenckich i kształcenia, podkreśliła, że UKSW jest miejscem debat, dyskusji, przemyśleń, ścierania się poglądów, stawiania hipotez, podejmowania decyzji.

– Każda konferencja, każdy kongres służy lepszemu poznaniu określonego zagadnienia, lepszemu zrozumieniu różnych kwestii. W naszym uniwersytecie podejmujemy działania w zakresie rozwoju różnych nauk – humanistycznych, medycznych, przyrodniczych, technicznych, ale również społecznych, w tym ekonomicznych i prawnych. Mam nadzieję, że dzisiejszy kongres bardzo dobrze wpisuje się w nurt badań, które podejmowane są w naszej uczelni, ale także w nurt działań praktycznych, ponieważ pracownicy naszej uczelni uczestniczą też w praktycznych obszarach funkcjonowania życia społecznego, gospodarczego i publicznego – mówiła dr hab. Anna Fidelus.

Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej na UKSW przypomniał, że Centrum zostało powołane w październiku, a jego celem jest „działalność naukowo-badawcza, ale w nurcie praktycznego biznesu". – Myślę, że z uwagi na zakres działalności, jak też wsparcie rządowe, instytucjonalne, ale i korporacyjne, jakie otrzymujemy, na pewno będzie to wiodące miejsce w tym zakresie nie tylko w Europie, ale i na świecie – powiedział prof. Raczkowski.

„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Kongresu „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji"