Materiał powstał we współpracy z KGHM Polska Miedź

M.in. o tym rozmawiali uczestnicy debaty „Agenda CFO na 2022 r. Technologia jako game changer", która odbyła się podczas IV CFO Strategy & Innovation Summit w Warszawie.

Andrzej Kensbok, wiceprezes ds. finansowych KGHM, zwrócił uwagę, że choć tradycyjna rola dyrektora finansowego i jego zespołu – m.in. kontakty z bankami, finanse i księgowość – jest wciąż ważna, to zmiany w gospodarce tworzą nowe wyzwania. A to powoduje, że dyrektorzy finansowi przedsiębiorstw muszą brać na siebie coraz większą odpowiedzialność biznesową.

– Dotyczy to nie tylko analizy danych historycznych, ale również tego, co się w biznesie dopiero będzie działo. Dlatego że jesteśmy częścią globalnej gospodarki i odczuwamy presję wynikającą zarówno z sytuacji pandemicznej, jak też inflacji czy różnych zdarzeń makroekonomicznych. W związku z tym dyrektor finansowy i służby finansowe muszą być bardzo blisko biznesu oraz tego, co się dzieje na świecie – uważa Andrzej Kensbok.

– Obecnie w KGHM znacznie bardziej skupiamy się na konsultingu wewnętrznym oraz controllingu. To oznacza wejście w obszary, w których finanse dotąd nie były obecne. Dziś decyzje biznesowe wymagają o wiele głębszego zastanowienia, bardziej szczegółowej analizy możliwych scenariuszy, ale jednocześnie muszą zapadać znacznie szybciej. A jednocześnie potrzebny jest do tego jeden zestaw danych liczbowych – mówił Andrzej Kensbok. – Ta stabilność w metodologii, w odpowiedzialności za liczby wprowadza pewien spokój w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego. Tego oczekuje się obecnie od biznesu i musi on na te wyzwania odpowiedzieć – dodał.

Podkreślił, że dziś od działów finansowych nie oczekuje się wyłącznie informacji dotyczących rentowności czy dywersyfikacji produktów, ale także aktywnego uczestnictwa w projektach rozwojowych, co ma właśnie miejsce w KGHM.

– Testujemy nowe rozwiązania, choćby w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. Już dziś zagospodarowujemy sporą część odpadów powstających przy produkcji miedzi, ale chcemy robić to na o wiele większą skalę i uczynić z tego kolejny segment biznesu. Kolejny obszar związany jest z produkcją energii elektrycznej. Wytwarzamy już ok. 22 proc. potrzebnej nam energii. Jednak celem jest nawet samowystarczalność. To wymaga około pięciokrotnego zwiększenia naszych możliwości w tym zakresie, a mówimy zarówno o źródłach konwencjonalnych, jak i o energetyce atomowej, co już komunikowaliśmy. Wiele z tych rozwiązań nie jest jeszcze rozwiniętych w naszym kraju. Stawia to zatem także wiele wyzwań przed finansami, wymaga od nich wchodzenia w nowe obszary, korzystania z najlepszych światowych wzorców. A wszystko to ma na celu wskazanie realnych możliwości sfinansowania tego typu projektów – wymieniał wiceprezes ds. finansowych KGHM. – Nowe wyzwania pojawiają się także choćby w spojrzeniu na bezpieczeństwo kredytowe. Nie chodzi już tylko o samo 100-proc. bezpieczeństwo, ale dochodzi także element równoważenia ryzyka kredytowego i zysków – dodał.

Podkreślił też znaczenie transformacji cyfrowej w obszarze finansów przedsiębiorstwa. Przykładem zastosowania rozwiązań technologicznych w obszarze finansów w KGHM jest choćby automatyzacja listy płac, co było ogromnym wyzwaniem, biorąc pod uwagę, że GK KGHM zatrudnia ok. 34 tys. pracowników. Z myślą o poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań KGHM otworzył w ubiegłym roku w Zielonej Górze nowoczesne Centrum Analityki. Jego zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie danych oraz badania nad analizą i rozwojem procesów przemysłowych. Celem zarówno dalsza optymalizacja produkcji, jak i przede wszystkim dalsze podnoszenie bezpieczeństwa pracy, co w przypadku koncernu wydobywczego ma ogromne znaczenie.

Andrzej Kensbok zaznaczył, że w przypadku KGHM pod uwagę musi być brany także obszar związany z dużą skalą operacji zagranicznych, związanych przede wszystkim z projektem Sierra Gorda w Chile.

Łukasz Minuth, dyrektor wykonawczy ds. finansów Grupy LOTOS, wskazał, że działy finansowe muszą mieć swój szczegółowy plan działania. – Trzeba wskazać, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób dojść do tego celu – powiedział Łukasz Minuth.

Jego zdaniem kluczowa jest przy tym konsultacja z innymi działami przedsiębiorstwa, gdyż zespół finansowy nie działa w próżni. – Gdy przyjdzie do realizacji projektów, ważne jest, kto będzie stał obok nas i wspierał nasze działania. Jak będziemy wspólnie wdrażać nowe rozwiązania – podkreślił dyrektor wykonawczy ds. finansów Grupy LOTOS.

Z tą opinią zgodził się Adam Bieńko, partner PwC Polska, lider praktyki SAP w PwC. – Najbardziej zaawansowane rozwiązania wymagają dziś współdziałania całej firmy. Najgorsze jest spotykane jeszcze w firmach podejście silosowe – podkreślił Adam Bieńko.

Zwrócił też uwagę na rosnące znaczenie danych i zarządzania nimi. – Bez tego nie zadziałają nawet najbardziej zaawansowane rozwiązania, jakie chcielibyśmy wdrożyć – mówił partner PwC Polska.

Jego zdaniem przy wdrażaniu nowych rozwiązań należy działać odpowiedzialnie i dobrze się do tego przygotować. – Możemy np. znaleźć model referencyjny, jeszcze zanim zdecydujemy się na konkretne rozwiązanie – mówił Adam Bieńko. – A przy tym, im bardziej zautomatyzujmy podstawowe, powtarzalne czynności w przedsiębiorstwie, tym bardziej będziemy mogli myśleć o zaawansowanych rozwiązaniach. Ważne dla firmy jest bycie zwinnym – podsumował.

Materiał powstał we współpracy z KGHM Polska Miedź