To dzięki temu programowi Unia Europejska chce być światowym liderem Zielonego Ładu. 14 województw Polski jest traktowanych przez ten program wyjątkowo szczodrze ze względu na ich niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednym z tych regionów jest Warmińsko-Mazurskie, które z jednej strony jest najbiedniejszym regionem Polski (wg poziomu PKB na mieszkańca), a z drugiej dysponuje szczególnej wartości środowiskiem przyrodniczym.

Tak więc pieniądze z tego programu są wielką szansą dla rozwoju regionu. Ich właściwe wykorzystanie omówione zostanie podczas panelu dyskusyjnego „Zielony Ład z perspektywy regionalnej w kontekście wykorzystania funduszy europejskich w RPO", który odbędzie podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów (6–7 grudnia 2021 r., Mikołajki).

Moderatorem dyskusji będzie Jacek Szlachta (profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). Udział w panelu potwierdzili też Gustaw Marek Brzezin (marszałek województwa warmińsko-mazurskiego), Wojciech Dziemianowicz (profesor Uniwersytetu Warszawskiego), Lidia Wójtowicz (dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego) oraz Janusz Zaleski (profesor Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk).

Głównym partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rejestracja gości oraz akredytacje dziennikarskie na VI Europejski Kongres Samorządów poprzez stronę internetową.

VI Europejski Kongres Samorządów odbędzie się 6–7 grudnia 2021 r. Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl

materiały prasowe